တောင် ကိုရီးယား မိန်းကေ လးအဆိုေ တာ် တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BLACK PINK အဖွဲက အာရှနို င်ငံတွေ မှာ သာမက အနောက် ဥရောပနိုင် ငံတွေ အထိပါ ထိုးဖောက် အော င်မြင်နြေ ကတာ ဖြစ်ပါတယ်။ BLACK PINKအဖွဲ့ဟာ အဖွဲ့လိုက်ေ အာင်မြင်မှုတွေ သာမက တစ်ဦးချင်း