နိုင်ငံေ ကျာ် ပြည်သူချစ် အကယ်ဒ မီမင်းသား မင်းေ မာ်ကွန်းကေ တာ့ အရင်က တည်းက သူ့ရဲ့အနုပ ညာအရည် အချ င်းကြောင့် ပရိသတ်ေ တွရဲ့ အားေ ပးမှုကို ရရှိခဲ့ သလို လက်ရှိနွေဦးေ တာ်လှန်ရေးမှာ လည်း ပြည် သူနဲ့ အတူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြတ်ြ ပတ်သား