အသံပါဝါ အားေ ကာင်းကောင်း နဲ့ တေးသီ ချင်းများ စွာကို သီိဆိုနေသူ ကတော့ အ ဆိုတော် အေး ချ မ်းမေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ကတော့ လက် ရှိ ပြည်ပ နိုင်ငံမ ောနေထိုင် ရင်း အနုပ ညာလှုပ်ရှား မှုတွေကို လုပ်ကို င်လျက်