ထိုင်းနို င်ငံ ဖူး ခက်မြို့မှာ နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက် မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Grand International 2021 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားြ ပုအလှမယ် အဖြစ်အ မရာရွန်းလဲ့ က ဝင်ရော က်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ယှဉ်ြ ပိုင်မှုမှာ အမရာရွ န်းလဲ့