မြန်မာသံစ ဉ်သီချ င်းတွေ နဲ့ နိုင်ငံခြား တီးလုံးေ တွကို ရောသ မမွှေပြီး ဖန်တီးတဲ့ အဆိုေ တာ်သား စိုးကိုတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသ တ်တွေအား လုံးသိပြီးသားြ ဖစ်မှာပါ။ သားစိုးဟာ လက်ရှိ မှာတော့ သူ့ရဲ့မိသား စုတွေနဲ ့အတူတူ စီးပွားရေးအ လုပ်တွေကိုသာလု ပ်ကိုင်နေပြီး သီချင်းသစ်တွေမ