တေးရေးေ ဝကြီး ကတော့ ပရိသ တ်တွေရင် ထဲေ ရာက်မယ့် သီချ င်းကော င်းတွေကို ရေးသား သီစပ်သူတ စ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတယ်။ ဝေကြီးက သီချင်းေ ရးကောင်းသူ သာမက သီချင်းဆိုေ ကာင်းသူတစ်ယော က်လည်းြ ဖစ်ပြီး ဝေကြီးရေးဆိုတဲ့ သီချင်းတို င်းအားလုံးက လည်း လူသိများေ အာင်မြင်