ဟာသသ ရုပ်ဆောင်တ စ်ယောက်ဖြစ် တဲ့ ရဲလေးမ ကတော့ သူ့ရဲ့အနုပ ညာနာမည် ရဲေ လးကနေ ရဲလေးမဆိုပြီး အမည် တွင်သည့်တို င်အောင် မိန်းမ လျာကာရို က်တာနဲ့ အောင်မြ င်ခဲ့သူတစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပါ တယ်။ အနုပ ညာလော ကမှာ နာမည်တ စ်လုံးနဲ့ အောင်မြင်သူတစ်ေ ယာက်ဖြစ်ေ