လွတ်ေြ မာက်န ယ်မြေ အတွင်းက သူ မကို ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ မျက် ရည်စေ တွကို သုတ်ရင်းပြော လာတဲ့စကား တခွန်းေ ကြာင့် ပြောပြတတ်ေ အာင် ရင်ထဲမှာ နာ ကျင်ခံစား ရတယ် ဆိုတဲ့ Bella မြတ်သိရိလွ င်ပရိသတ်ကြီးေ ရနိုင်ငံ တကာ ထိအောင်မြင်ေ နတဲ့အလှ