အာဏာသိမ်း စစ်ေ ကာင်စီက လာမည့် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်တွင် ကျရောက်မည့် ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် သီချင်းဆိုပြိုင် ပွဲနှင့်ဖျော်ေြ ဖပွဲတွင် အသုံးပြုရန်လျာ ထားသည့်သီချင်း (၉)ပုဒ်တွင် မိမိသီချ င်းပါဝင်နေသဖြင့် အသုံးပြုခွင့်မပေးလိုကြောင်း တေးရေးမင်း ချစ်သူက ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့၌ လူမှုကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် တုန့်ပြန်အသိပေးထားသည်ကို