သရုပ်ဆောင် ဘုန်းဆ က်သွင်ကေ တာ့ MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ် လမ်း တွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း လူသိများေ အာင်မြင်လာ ခဲ့သူတ စ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတယ်။ ပြည်သူသိ အနုပညာရှင် တစ်ယော က်ပီပီ ဓမ္မနဲ့အဓမ္မဘ က်ယှဉ်လာချိ န်မှာလည်း ပြည်သူတွေရှိရာ ဓမ္မဘက်ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ရပ်တ ည်ပေးနေသူတ စ်ယောက် လည်းဖြစ်ပါ တယ်။