မြန်မာနိုင် ငံက လူင ယ်ပရိ သတ်တို ့ရဲ့ အသည်းစွဲ အဆိုတော် တစ်ယော က် ဖြစ်တဲ့ ဘန်နီဖြိုး ဟာ နိုင်ငံတကာ က music streaming app တစ် ခုဖြစ်တဲ့ Spotify မှာပါ အောင်ြ မင်မှု တစ်ခု ရရှိနေပါပြီ။ ဒီဇင်ဘာ အေ