သရုပ်ဆောင် ဖွေးေ ဖွးကတော့ ယခု (၂၀၂၁) ခုနှစ်မှာ သူမ ဘဝရဲ့ အမှောင် မိုက်ဆုံး ဆိုတဲ့ အချိန်တွေကိုြ ဖတ်သန်းခဲ့ရတာြ ဖစ်ပါတ ယ်။ (၅၀၅) က နဲ့ အမှုဖွင့် ခံခဲ့ရသလို အချစ်ရ ဆုံး ကျေးဇူးရှင် ဖခင် ကိုလည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာမို့ ဖွေးဖွေးဟာ အဆိုးဆုံး