အရ မ်းလှတဲ့ ဝတ်စုံေ လးနဲ့ အမိုက်စားပို စ့်တွေပေးေ နတဲ့ ဲ့ MRT4 မင်း သမီး ဖြိုးသံသာချို ကေ တာ့ မျက်လုံးမှာ အလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာ မာန ဆိုတဲ့ ဇာတ် လမ်းတွဲ ထဲမှာ ဝတ်ရ ည်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ေ ကာင်နေရာ ကနေ ပါဝင်သရုပ်ေ