ပရိသတ် ကြီးရေ ဟာသ သရုပ်ဆောင်ပါကျဲ ကတော့အခုလို ကာလကြီး မှာရိုတ်ကူးေ ရးတွေရပ်နား ထားရ တာကြော င့်မိသား စုဘဝ ရပ်တည်နို င်ေ ရးခဲယ ဉ်းနေတာလ ည်းဖြစ် ပါတယ်။ ဟာသသ ရုပ်ဆောင်ပါ ကျဲကေ တာ့ ထီးချုပ်ဖိနပ်ချု ပ်တာကို လုပ်ကိုင်ပေမ ယ့်စားဝ တ်နေရေးအတွ က်မဖူလုံဖူး