အဆိုတော် ထူးအယ် လင်းကေ တာ့ သီချင်း ဆိုကောင်းေ ပမယ့် ပြောဆိုဆက် ဆံရေးမှာ ပျူပျူငှာငှာ မရှိသူတစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပါ တယ်။ ပရဟိတအ လုပ်တွေလု ပ်ကိုင်နေေ ပမယ့် အေြ ပာအဆို အနေအထိုင်း ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းတဲ့ ထူးအယ်လင်းဟာ စကစရဲ့ဒလ န်လို့လည်း ပရိသတ်ေ တွရဲ့ဝေ ဖန်မှုကို ရရှိ