နိုင်ငံေ ကျာ်အဆိုေ တာ် တစ်ယော က်ဖြစ်တဲ့ ကျားပေါ က်ကတော့ ပရိသ တ်ကြီးအားလုံးသြိ ပီး သားအတိုင်း ကလေးနှစ်ေ ယာက်ရှိတဲ့ အိမ်ထောင် ကွဲအမျိုး သားတစ်ယော က်ပြဲ ဖစ်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူဇုံဇုံနဲ့ ကွာရှ င်းပြီးပြီလို့ တရားဝင်ေြ ပာကြားပြီး တဲ့နောက် ပရိသတ်တွေ က စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လပို