ဂျာမနီ နိုင်ငံသားေ လး Mikis Weber နဲ့ မြန်မာမေ လး စုစုဝေတို့ချ စ်သူနှစ် ဦးကေ တာ့ တစ် ဦးနဲ့တ စ်ဦး နားလည်မှုေ တွအပြည့်နဲ့ သာယာေ ပျာ်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေး တစ်ခုကို နှစ်ကိုယ် တူပုံဖော်နေ ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတ ယ်။ လူမျိုး၊ ဘာသာချ