လတ္တေလာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၉၀၀ ေက်ာ္လာစဥ္ ဇီဝလက္နက္ ဂယက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ ေျပာၾကား

အသစ္ ေတြ ႕ရွိရေသာ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေသဆံုးဦးေရ ၉၀၀ ေက်ာ္လာစဥ္ ဇီ၀လက္နက္ ဆိုသည္မွာ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ သက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း။ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မွဳကို မီးထိုးမေပးၾကရန္ႏွင့္ မည္သို႔ အစျပဳသည္ကို မသိရေသးေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေကာလဟလမ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ၾကပါရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ အမတ္ႀကီးက သတိေပးလိုက္သည္ဟု Russia Toay က ယေန႔ေရးသားသည္။

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမွဳျဖစ္ပြားရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟူေဘးျပည္နယ္တြင္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေနာက္ထပ္ေသဆံုးသူ ၉၁ ဦးႏွင့္ လူေပါင္း ၂၆၁၈ ဦးခန္႔တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေၾကာင္း ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ စတင္ကူးစက္ခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသက္ဆံုးရွံဳးရသူ ၉၀၄ ဦး၊ ကူးစက္ခံရေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္သူ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ဦးေရခန္႔ ရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္၏ အေျခအေနႏွင့္ လိုရာဆြဲသတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ရွိသည္။ ဗိုင္းရပ္အစျပဳရာ ရင္းျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ သိပၸံပညာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔က ေန႔ညမအား ရွာေဖြလွ်က္ရွိျပီး အေျဖထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ အျပည့္အစံု စူးစမ္းမွဳ ျပီးဆံုးျခင္းမတိုင္မီ ဇီ၀လက္နက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမွာ လိုရာဆြဲ ေကာလဟလမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ၾကီးက ရွင္းျပသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ကူးစက္ပ်ံ႔ပြားျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၀ူဟန္ျမိဳ႔ သားရိုင္းတိရစၦာန္မ်ားေရာင္းခ်ရာ ေစ်းတန္းမွ စတင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ The Lancet ေဆးပညာဂ်ာနယ္က ယခု ဗိုင္းရပ္စ္မွာ လင္းႏို႔တို႔တြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂-မ်ိဳးႏွင့္ အလြန္ဆင္တူေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အေတာအတြင္း တရုတ္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ယခုဗိုင္းရပ္စ္၏ အဓိက အရင္းအျမစ္မွာ သင္းေခြခ်ပ္ မွျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေျပာဆိုသည္။ သားရိုင္းတိရစၦာန္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ စမ္းသပ္ခဲ့ျပီး၊ သင္းေခြခ်ပ္မွရရွိသည့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ကုဒ္ပါ၀င္ေသာ ကိုရိုနာ ဗီဇနမူနာမ်ားမွာ ယခုလူသားတို႔အား ကူးစက္လွ်က္ ရွိသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္နမူနာမ်ားႏွင့္ ၉၉ ရာခိုင္ႏွဳန္း ထပ္တူညီေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဆို၏။

သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ယတိျပတ္ဆံုး ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးပဲ အရည္အခ်င္းရွိရွိအျမင္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုမွ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း မျပဳရေသးသည့္ ေလ့လာမွဳတစ္ခုမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲလွ်က္ ထြက္ေပၚလာျပန္သည္။ ယခု ဗိုင္းရပ္စ္အား HIV ဗိုင္းရပ္စ္အတြင္း မ်ိဳးရိုးဗီဇ အင္ဂ်င္နီယာပညာျဖင့္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ရမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေကာလဟလမ်ားကို မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ထားသည္။ အဆိုပါအယူအဆကို စတင္သူတို႔က ၄င္းတို႔၏ သုေတသန ဆိုသည္ကို ကမန္းကတန္း ျပန္လည္ဖယ္ရွားသြားေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဖ်င္ပိတ္ျငင္းသည့္ ပါးစပ္သီအိုရီမ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သီးျခားတင္းၾကပ္စြာ ေနရာခြဲထားျခင္း၊ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ခ်ျခင္း၊ နယ္စပ္တို႔တြင္ ေနရာအနွ႔ံ Screening ျပဳလုပ္ျခင္းအတိုင္းအတာမွာ အလြန္ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ျဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး လ်ဴေရွာင္မင္းကလည္း BBC သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈမွာ ထိပ္ဆံုးသို႕ ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ေပးရန္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း သံအမတ္ၾကီးက ၀န္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ျပည္စံုလံုေလာက္ေသာ ၾကဳိတင္သတိေပးမွဳျဖင့္ ၾကိဳးစားတုန့္ျပန္ျခင္းျဖင့္ လူသားတို႔ရန္သူ ဗိုင္းရပ္စ္အား ထိန္းခ်ဳပ္-ကာကြယ္-ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္က ယခုကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ တရုတ္အေပၚ အေမရိကန္က ဇီ၀လက္နက္သံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွားမီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႔က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ တရုတ္တို႔က ဇီ၀လက္နက္စမ္းသပ္သုေတသနျပဳေသာ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား လြတ္ထြက္၍ ၀ူဟန္အသားေစ်း သို႔ ကူးစက္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကျပန္သည္။ တရုတ္တို႔သည္ အေမရိကန္ထံမွ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ခိုးယူသြားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဟားဘတ္တကၠသိုလ္မွ ဇီ၀ဓါတုပါေမာကၡ ခ်ာလီလိုင္ဘာကို ၀ူဟန္တကၠသိုလ္ထံမွ ေဒၚ လာ ၂-သန္းလက္ခံမွဳ၊ အျခားတရုတ္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦးကို ဗီဇာလိမ္လည္မွဳျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈-ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ေသာအခါ အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္မွာ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ တရား၀င္ေျပာဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္ကို မေတြ႔ရပဲ ဝူဟန္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ မွာလည္း ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ ဖန္တီးေသာ ဗိုင္းရပ္စ္အသစ္ျဖစ္သည္ဟု ေသခ်ာစြာေျပာနိုင္ျခင္းမရွိေသးေခ်။ Htay Oung – Oung Marine

Unicode

အသစ်တွေ့ရှိရသော ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာတွင် သေဆုံးဦးရေ ၉၀၀ ကျော်လာစဉ် ဇီဝလက်နက် ဆိုသည်မှာ ရူးကြောင်ကြောင် သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း။ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုကို မီးထိုးမပေးကြရန်နှင့် မည်သို့ အစပြုသည်ကို မသိရသေးသော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်များသော ကောလဟလများကို ရပ်တန်းက ရပ်ကြပါရန် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံ အမတ်ကြီးက သတိပေးလိုက်သည်ဟု Russia Toay က ယနေ့ရေးသားသည်။

ကြောက်မက်ဖွယ် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဖြစ်ပွားရာ တရုတ်နိုင်ငံ ဟူဘေးပြည်နယ်တွင် ၂၄ နာရီအတွင်း နောက်ထပ်သေဆုံးသူ ၉၁ ဦးနှင့် လူပေါင်း ၂၆၁၈ ဦးခန့်တွင် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ကြောင်း ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စတင်ကူးစက်ချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတကာတွင် အသက်ဆုံးရှုံးရသူ ၉၀၄ ဦး၊ ကူးစက်ခံရကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သူ ၄၀,၀၀၀ ကျော်ဦးရေခန့် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်၏ အခြေအနေနှင့် လိုရာဆွဲသတင်းများ ပြန့်နှံ့လျှက်ရှိသည်။ ဗိုင်းရပ်အစပြုရာ ရင်းမြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သိပ္ပံပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတို့က နေ့ညမအား ရှာဖွေလျှက်ရှိပြီး အဖြေထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ အပြည့်အစုံ စူးစမ်းမှု ပြီးဆုံးခြင်းမတိုင်မီ ဇီဝလက်နက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခြင်းမှာ လိုရာဆွဲ ကောလဟလများ သာဖြစ်ကြောင်း သံအမတ်ကြီးက ရှင်းပြသည်။

ဗိုင်းရပ်စ် စတင်ကူးစက်ပျံ့ပွားခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ သားရိုင်းတိရစ္ဆာန်များရောင်းချရာ ဈေးတန်းမှ စတင်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ The Lancet ဆေးပညာဂျာနယ်က ယခု ဗိုင်းရပ်စ်မှာ လင်းနို့တို့တွင် တွေ့ရှိရသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ၂-မျိုးနှင့် အလွန်ဆင်တူကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုစဉ်အတောအတွင်း တရုတ် သုတေသနပညာရှင်များက ယခုဗိုင်းရပ်စ်၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မှာ သင်းခွေချပ် မှဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြပြောဆိုသည်။ သားရိုင်းတိရစ္ဆာန် ၁,၀၀၀ ကျော်တို့နှင့် စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ သင်းခွေချပ်မှရရှိသည့် မျိုးရိုးဗီဇ ကုဒ်ပါဝင်သော ကိုရိုနာ ဗီဇနမူနာများမှာ ယခုလူသားတို့အား ကူးစက်လျှက် ရှိသည့် ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများနှင့် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်တူညီကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဆို၏။

သို့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဗိုင်းရပ်စ်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပြီး ယတိပြတ်ဆုံး ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ အရည်အချင်းရှိရှိအမြင်ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော နည်းလမ်းပေါင်းစုံမှ စေ့စပ်သေချာစွာ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

လောလောဆယ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း မပြုရသေးသည့် လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ကျယ်ပြန့်စွာ အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲလျှက် ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်။ ယခု ဗိုင်းရပ်စ်အား HIV ဗိုင်းရပ်စ်အတွင်း မျိုးရိုးဗီဇ အင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ရမည်ဟု ကောက်ချက်ချခြင်းဖြင့် ကောလဟလများကို မီးလောင်ရာ လေပင့်ထားသည်။ အဆိုပါအယူအဆကို စတင်သူတို့က ၎င်းတို့၏ သုတေသန ဆိုသည်ကို ကမန်းကတန်း ပြန်လည်ဖယ်ရှားသွားသော်လည်း ၎င်းတို့ရည်ရွယ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ဖျင်ပိတ်ငြင်းသည့် ပါးစပ်သီအိုရီများမှာ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း မရှိတော့ချေ။

တရုတ်နိုင်ငံတွင် သီးခြားတင်းကြပ်စွာ နေရာခွဲထားခြင်း၊ ရောဂါခြေချုပ်ချခြင်း၊ နယ်စပ်တို့တွင် နေရာအနှံ့ Screening ပြုလုပ်ခြင်းအတိုင်းအတာမှာ အလွန်ထိရောက်အကျိုးရှိကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး လျူရှောင်မင်းကလည်း BBC သို့ ပြောဆိုသည်။

ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမှာ ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်နေချိန်တွင် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ပေးရန် အလွန်ခက်ခဲကြောင်း သံအမတ်ကြီးက ဝန်ခံသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ပြည်စုံလုံလောက်သော ကြိုတင်သတိပေးမှုဖြင့် ကြိုးစားတုန့်ပြန်ခြင်းဖြင့် လူသားတို့ရန်သူ ဗိုင်းရပ်စ်အား ထိန်းချုပ်-ကာကွယ်-ကုသနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။

လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်က ယခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာ တရုတ်အပေါ် အမေရိကန်က ဇီဝလက်နက်သုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရုရှားမီဒီယာနှင့် နိုင်ငံရေးသမားအချို့က ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။

တစ်ဖန် တရုတ်တို့က ဇီဝလက်နက်စမ်းသပ်သုတေသနပြုသော ဗိုင်းရပ်စ်များ လွတ်ထွက်၍ ဝူဟန်အသားဈေး သို့ ကူးစက်သည်ဟု ပြောဆိုကြပြန်သည်။ တရုတ်တို့သည် အမေရိကန်ထံမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ခိုးယူသွားသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဟားဘတ်တက္ကသိုလ်မှ ဇီဝဓါတုပါမောက္ခ ချာလီလိုင်ဘာကို ဝူဟန်တက္ကသိုလ်ထံမှ ဒေါ် လာ ၂-သန်းလက်ခံမှု၊ အခြားတရုတ်လူမျိုးနှစ်ဦးကို ဗီဇာလိမ်လည်မှုဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၂၈-ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးမိန့်ထုတ်သောအခါ အဆိုပါပြောဆိုချက်မှာ ပိုမိုကျယ်လောင်လာသည်။

သို့သော် အမေရိကန်အစိုးရ၏ တရားဝင်ပြောဆိုချက် ထွက်ပေါ်လာသည်ကို မတွေ့ရပဲ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မှာလည်း ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် ဖန်တီးသော ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဖြစ်သည်ဟု သေချာစွာပြောနိုင်ခြင်းမရှိသေးချေ။ Htay Oung – Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *