ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သည္ ဝူဟန္သားငါးေစ်း မွ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္ႀကီး၀န္ခံ

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး သည္ ဝူဟန္ သားငါး ေဈးတန္းမွ လာသည္ဟု ပထမ က ယူဆမိေသာ္ လည္း ယခုမူ ဝူဟန္ေစ်း သည္ လည္း ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံလိုက္ရ သည့္ေနရာ သာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု တ႐ုတ္ႏို င္ငံ တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ မွ ၫႊန္ ၾကားေရးမႉးဂူဖူက ေျပာၾကား လိုက္ သည္ ။

ေရာဂါပိုး သည္ ဝူဟန္ေဈး ထဲ တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ မ်ားထံ မွ လာသည္ဟု အဆိုပါ ပညာရွင္ကပင္ ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္း က ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ယခု ဝန္ခံခ်က္ မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ေန သည္။


ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သည္ ဝူဟန္ သားငါးေစ်း မွ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္၀န္ခံလိုက္ျပီ

၎၏ ကနဦးေျ ပာၾကား ခ်က္ေၾကာင့္ ပင္ယင္းေဈး ကို အာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕က ပိတ္ပစ္ၿပီး သန႔္ရွင္းေရး အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က ထိုသို႔ တရားဝင္ ေျပာလိုက္ သျဖင့္ တစ္ကမာၻလုံး ရွိလူမ်ားက လည္း ေတာ႐ိုင္းတိရ စာၦန္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္လာ ၾကသည္ ။ ေရာဂါပိုးသည္ လူ မွ တိရစာၦန္သို႔ ကူးစက္ သြားျခင္းမ်ိဳး ယခင္ကလည္း ရွိဖူးသျဖင့္ ဂူဖူ၏ေျ ပာၾကားခ်က္ သည္ အစပိုင္း တြင္ အဓိပၸာယ္ရွိသေယာင္ျဖစ္ေန သည္ ။


ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သည္ ဝူဟန္ သားငါးေစ်း မွ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္၀န္ခံလိုက္ျပီ

သို႔ေသာ္ ယင္းေဈးထဲ ရွိ တိရစာၦန္မ်ား၏ နမူနာ ကိုယူၿပီး စစ္ေ ဆးထား သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား ကို တ႐ုတ္အစိုးရက အမ်ားအားေ ဝမွ်မေပးသည့္ အခါ တ႐ုတ္၏ေျပာ ၾကားခ်က္ကို အမ်ားက သံသယဝ င္လာၾကသည္။ ယခုအခါတြင္မွ ဂူဖူက အထက္ပါ တိရစာၦန္မ်ား၏ နမူနာမ်ား တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေရႏုတ္ေျမာင္း အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ရယူထားသည့္ နမူနာမ်ား တြင္သာ ေရာဂါပိုးကို ေျခရာခံမိ ေၾကာင္းေျပာ လာသည္။

ထို႕အတူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလခန္႔ ကတည္းက ဥေရာပသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေရာ က္ရွိေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေ ၾကာင္း ျပင္သစ္ ေဆးသိပၺံပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။


ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သည္ ဝူဟန္ သားငါးေစ်း မွ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္၀န္ခံလိုက္ျပီ

ျပင္သစ္ေဆး ပညာရွင္ မ်ားက လူနာေပါင္း ၂၅၀၀ တို႔၏ ရင္ဘတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဓာတ္မွန္မ်ားကို ျပန္လည္ဆ န္းစစ္ေလ့လာရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္အၾကား လူနာတစ္ ဦးတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ ေရာဂါလကၡဏာႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လကၡဏာမ်ား အဆုပ္တြင္ျဖ စ္ေပၚေနျခင္းကို သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းရက္အပို င္းအျခားသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေ သာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အတည္ျပဳ လူနာေတြ႔ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ထက္ ၂ လခန္႔ေစာေနသည္။


ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သည္ ဝူဟန္ သားငါးေစ်း မွ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္၀န္ခံလိုက္ျပီ

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕က ပထမဆံုး ကိုဗစ္-၁၉ အတည္ျပဳ လူနာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ရက္မွာ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕ျဖစ္သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *