ေမတၱာသုတ္ အဓိ႒ာန္ဝင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္

Posted on

၁။ နံနက္ ေစာေစာထ ၍ ကိုယ္လက္ သန႔္စင္ၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ ၌ ငါးပါးသီလ ခံယူပါ။

၂။ ထို႔ေန႔အတြက္ ေမတၱသုတ္ကို (၁၀၈) ေခါက္ အဓိ႒ာန္ဝင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ဘုရားရွင္ထံ ေလွ်ာက္ ထား ခြင့္ပန္ပါ။

၃။ ခြင့္ပန္ထားသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဘုရားရွင္ထံ၌ ကတိေပး ေလွ်ာက္ထားပါ။

၄။ သမႏၲာ စကၠဝါေဠသု မွစ၍ ႐ြတ္ဆိုၿပီး နတ္ျဗဟၼာ တို႔အား ပရိတ္တရားနာ ႂကြပါရန္ ဖိတ္ၾကားပါ။

၅။ ကရဏီယမတၳကုသေလနမွစ၍ ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို စတင္ ႐ြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ပါ။

လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရန္

ေန႔စဥ္ (၁၀၈) ေခါက္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း (၁၀၈) ရက္
အဓိ႒ာန္ ဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ (၁၀၈) ေခါက္
ကို ဘုရားေရွ႕၌ တစ္ထိုင္တည္း အခ်ိန္မေပးႏိုင္ပါက
ေနာက္ေန႔မကူးမီ( တစ္ေန႔တာအတြင္း ရေသာ အခ်ိန္
မ်ားတြင္) ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-နံက္ေစာ
ေစာ ဘုရားေရွ႕၌ အနည္းဆုံး (၉) ေခါက္ ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္
ၿပီး က်န္ေသာ အေရအတြက္ကို လမ္းသြားရင္း အလုပ္
လုပ္ရင္း ႐ြတ္ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုံးသတ္၊
(၉) ေခါက္ကိုမူ ဘုရားေရွ႕၌သာ ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ရန္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ေန႔စဥ္ (၁၀၈) ေခါက္ အဓိ႒ာန္ေအာင္ျမင္သြား
တိုင္း ေမတၱာပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာပို႔သည့္အခါ … ေမတၱာပို႔ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္
အမုန္းဆုံးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အခ်စ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္(ရည္းစား၊ခင္ပြန္း
ဇနီးႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ) တို႔ကို ေနာက္ဆုံးမွသာ ေမတၱာ
ပို႔ရပါမည္။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ ဘုမၼစိုးနတ္
အာကာသစိုးနတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္မ်ားကို လည္း
ေကာင္း၊ ဥစၥာေစာင့္မ်ားႏွင့္ ၿပိတၱာမ်ားကို လည္းေကာင္း အစဥ္
အတိုင္း ေမတၱာပို႔ရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ေက်းဇူးရွင္ မိဘမ်ား ေက်းဇူး
ရွိဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း အစဥ္အတိုင္း ေမတၱာပို႔ရမည္။
အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား အာ႐ုံထဲေပၚလာတဲ့အထိ စူးစိုက္၍
ေအာက္ပါနည္းျဖင့္ ေမတၱာပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ-ကိုယ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္
႐ုကၡစိုး ဘုမၼစိုး အာကာသစိုးနတ္မင္းႏွင့္တကြ သာသနာ
ေတာ္ေစာင့္ နတ္မင္းအေပါင္းတို႔သည္ …

ေဘးရန္ကင္း၍ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ေၾကာင့္ၾကကင္း၍ ဝမ္းသာၾကပါေစ။

လိုတိုင္းရ၍ တတိုင္းျပည့္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဟူ၍ ေမတၱာပို႔ေပးရပါမည္။

၆။ ယင္းနည္းလမ္းအတိုင္း အစဥ္လိုက္ ေမတၱာပို႔ၿပီးသြား
ေသာအခါ ေဝေနယ်သတၱဝါအားလုံးတို႔ကို ထို႔ေန႔ျပဳသမွ်
ကုသိုလ္အဖို႔ဘာဂကို အမွ်ေပးေဝရပါမည္။

၇။ ထို႔ကဲ့သို႔ အမွ်ေပးေဝၿပီး ေနာက္ဆုံး၌ မိမိအဓိ႒ာန္ကို သစၥာ
ျပဳ၍ လိုရာဆုကို ေတာင္းရမည္။ ( အဓိ႒ာန္ကာလအတြင္း တစ္
မ်ိဳးတည္းေသာ ဆုကိုသာ ေတာင္းရမည္)

အခ်ိန္မေပးႏိုင္သူမ်ား အလုပ္မအားလပ္သူမ်ားအေနျဖင့္(၁၀၈)
ေခါက္ အဓိ႒ာန္ မဝင္ႏိုင္ပါက ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ေန႔စဥ္
(၉) ေခါက္ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ပုံမွန္ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ႏိုင္ပါကလည္း အက်ိဳး
ထူးမ်ား ရေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘဒၵႏၲ ေကာသလႅ
အဂၢမဟာသဒၵမၼေဇာတိကဓဇ
တြဲဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊တိုင္းသံဃနာယကအဖြဲ႕
စံျပသာသနာျပဳေက်ာင္းတိုက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၏
ေမတၱာအဓိ႒ာန္ စာအုပ္ေလးမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါ
သည္။

ဒီကေန႔ဟာ ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔မို႔
စိတ္ကိုလည္း ေအးခ်မ္းေစ အက်ိဳးထူးလည္း ေပးစြမ္း
ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္
ဓေမၼာ ဟေဝ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ၊ တရားဓမၼက်င့္သုံးေသာ
သူကို တရားဓမၼက ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟူေသာ
ယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္း ေမတၱာအဓိ႒ာန္ေလး စတင္ၿပီး
ဝင္ၾကည့္လိုက္ပါလား ။ ဘဝကို စိမ္းလန္းေစမဲ့အျပင္
စိတ္ကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေစပါလိမ့္မယ္။

Credit: ခ်မ္းေျမ့သာ အရွင္ေဇာတိက

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *