” ဘယ္ေန႔ဘယ္အေရာင္ ဝတ္လို႔ေဆာင္ “

Posted on

သည္ ဩကာသႀကီး ၌ လႊမ္းၿခဳံ ထား သည္ မွာ အေရာင္ မ်ား ပင္ ျဖစ္ ၏။ ။

အေရာင္ သည္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိ၏။ သူေရာင္စဥ္ ႏွင့္ သူ အစြမ္း အာနိသင္ မ်ားရွိၾက၏။ ဓာတ္ သဘာဝ ေတြ ရွိၾက၏။ ဤ၌ မိတ္ဖက္ အေရာင္ ၊ မိတ္ဓာတ္ အေရာင္ မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ တတ္ဖို႔ လို၏။ ေ႐ြးခ်ယ္ မႈ မွန္ကန္ေသာ အေရာင္ မ်ားက အက်ိဳးေပး ပါလိမ့္ မည္ ။ သို႔ ျဖစ္၍ စာရႈ သူတို႔ အေနျဖင့္ မည္သည့္ ေန႔၌ မည္သည့္ အေရာင္ မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာ မိသမွ် တင္ျပလိုပါ ၏။ ။

( ၁ ) တနဂၤေႏြေန႔ ၌ ။

အဝါေရာင္ မ်ားစြာ ပါေသာ အဝတ္အစား ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ပါ ။ ။

( ၂ ) တနလၤာေန႔ ၌ ။

အျဖဴသန႔္သန႔္ အေရာင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ပါ ။ ။

( ၃ ) အဂၤါေန႔ ၌ ။

အနီ ၊ ၾကက္ေသြး ၊ လိေမၼာ္စေသာ အေရာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ပါ ။ ။

( ၄ ) ဗုဒၶဟူးေန႔ ၌ ။

ေတာက္ပေသာ အေရာင္မ်ား ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ပါ ။ ။

( ၅ ) ၾကာသပေတးေန႔ ၌ ။

အျပာ ၊ ခရမ္း ပါေသာ အေရာင္ မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ပါ ။ ။

( ၆ ) ေသာၾကာေန႔ ၌ ။

အစိမ္း ပါေသာ အေရာင္ မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ပါ ။ ။

( ၇ ) စေနေန႔ ၌ ။

အနက္ေရာင္ ပါေသာ အဝတ္အစား တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ပါ ။ ။

ထို႔အျပင္ အႀကံ အစည္ တစ္ခုခုျဖင့္ အျပင္ ထြက္၍ အေျပာ အဆို ျပဳမည္ ၊ အလုပ္ အကိုင္ လုပ္ကိုင္ မည္ ဆိုလွ်င္ သူ႔ေန႔ အလိုက္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ အေရာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ လက္ကိုင္ အိတ္ လက္ကိုင္ ပဝါ ၊ အက်ႌ ၊ လုံခ်ည္ ၊ ထမီ ၊ ဖိနပ္ ၊ ဖဲစည္းႀကိဳး တို႔ ကို ေဆာင္၍ သြားပါ ။ လုပ္လိုသည့္ အႀကံ အစည္ မ်ား လြယ္လင့္ တကူ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီး ပါလိမ့္မည္ ။ ။

သံသာၫႊန္းသြဲ႕ ( တြံေတး )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *