ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား အိမ္ႂကြလာရင္ ဘာေၾကာင့္ ေျခသုတ္ေပးၾက သလဲ…?

Posted on

အေမး။ ။အလႉ အိမ္ေတြ မွာ ဘုန္းႀကီးေတြႂကြလာရင္ ဘာ လို႔ တံခါးဝ မွာ ေစာင့္ၿပီး ေျခသုတ္ေပးၾက တာလဲ ..။

ကိုယ့္ဘာသာသုတ္ရင္ေရာမရဘူးလား။ အားလုံးအျမင္ရွင္းေအာင္ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား

အေျဖ။ ။ဘုန္း ေတာ္ ႀကီး မ်ား အိမ္ ႂကြ လာ ရင္ အိမ္ ရွင္ က ေျခ သုတ္ ေပး ရ မယ္ လို႔ ပ ညတ္ ခ်က္ မ ရွိ သ လို ဘုန္း ႀကီး မ်ား က လည္း မ သုတ္ ခိုင္း ပါ ဘူး။

ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ေနတာလည္းဆိုရင္ ဒကာ-ဒကာမေတြမွာရွိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့သဒၶါတရားကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ဘုရားရွင္က “ကုသိုလ္မွန္သမွ် ျပည့္စုံေအာင္လုပ္ၾက” လို႔ မိန႔္ေတာ္မူရာမွာ ကုသိုလ္ရႏိုင္တဲ့တရား ဆယ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ဒါကို ကုသလကမၼပထ ၁၀ ပါးလို႔လည္း ေခၚတယ္။ ထိုကုသိုလ္ ဆယ္မ်ိဳးထဲ မွာ ေဝယ်ာေဝစၥ ကုသိုလ္ဆိုတာ ပါတယ္။

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ရတနာသုံးပါးနဲ႔စပ္တဲ့ေဝယ်ာေဝစၥ ကုသိုလ္ပါပဲ၊ ဒီေဝယ်ာေဝစၥကုသိုလ္ဆိုတာ သီလကုသိုလ္ထဲမွာ ပါဝင္တယ္။

အခုလို အိမ္ႂကြလာတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေျခသုတ္ေပးတယ္ဆိုတာကလည္း သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔စပ္တဲ့ ေဝယ်ာေဝစၥကုသိုလ္ကို သူတို႔ ရယူခ်င္လို႔ပါပဲ။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ ဘယ္သူမွ မသုတ္ေပးလဲ စိတ္ညိဳျငင္မႈ မျဖစ္ပါ ဘူး။ ေျခသုတ္မေပးရင္ ငါ့ကို သုတ္ေပးစမ္းကြ လို႔ လည္း ဘယ္ရဟန္းေတာ္မွ မခိုင္းပါဘူး။

ဒါ ေပမယ့္ သူ တို႔ကို ခိုင္း ေန တာ ေတာ့ ရွိ တယ္။ အဲ ဒါ ကကုသိုလ္ ျဖစ္ ေအာင္ ဖန္တီးလႈပ္ ေဆာ္ ေပး တဲ့ သူတို႔ရင္ထဲကလာတဲ့ သ ဒၶါတရားပါ ပဲ။

(မ သိ တာ ေလး ကို သိ ခြင့္ ရ ခဲ့ ပါ သည္ ထို သိ တာ ေလး ကို မ သိ ေသး သူ မ်ား အ တြက္ ျပန္ လည္ မွ် ေဝပါ သည္..)

Credit:ဓမၼရတနာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *