အသစ္ျပ႒ာန္း လိုက္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒအရေရမေဆးသမားမ်ားအတြက္ ၁ ဧက လုပ္ကြက္မ်ားတရားဝင္ခ်ေပးမည္ ၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားေက်ာက္တူးခြင့္ မရေတာ့..

Posted on

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေက်ာက္မ်က္ ရတနာတူးေဖာ္တဲ့ နယ္ေျမအတြင္းကေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြေနသူေတြနဲ႔ တပိုင္တႏိုင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကိုင္ လိုတဲ့ ေဒသခံေတြ အတြက္ တရားဝင္တူးေဖာ္ႏိုင္တဲ့လုပ္ကြက္ေနရာေတြသတ္မွတ္ခ်ထားေပး မယ္လို႔ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါ တယ္ ။

အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒအရ အလတ္စား၊ အေသးစားနဲ႔ လက္လုပ္လက္စားဆိုၿပီး အပိုင္း ၃ ပိုင္းခြဲျခားကာ တရားဝင္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ေနရာေတြ သက္မွတ္ ခ်ထားေပးသြားမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကြက္ေတြကို တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရက ခ်ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒသစ္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်ေပးမယ့္ လုပ္ကြက္အမ်ိဳးအစားရွိမွာ ျဖစ္သလို တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရက ခ်ေပးမယ့္ လုပ္ကြက္အမ်ိဳးအစားေတြလည္း ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဇာ္ဦးက “တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားကို ခ်ထားေပးရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ေရမေဆးေတြကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ ေပးမလဲ ဆိုေတာ့ လက္လုပ္လက္စားေပါ့။ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္ေတြမွာ ၁ ဧကေပးမယ္။ တဦးတည္းကပဲ လုပ္လုပ္၊ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ပဲ လုပ္လုပ္၊ က်ေနာ္တို႔က လုပ္ကြက္ေတြကို တရားဝင္ခ်ေပးမယ္။၊တရားဝင္တူး။ တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေပါ့့။ ဥပေဒပါ ေပးခ်က္အတိုင္း အဲလိုေလးေတာ႔ က်ေနာ္တို႔႔က ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္” လို႔ ေျပာပါ တယ္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒသစ္အရ အႀကီးစားလုပ္ကြက္ေတြကို ခြင့္ျပဳတာမ်ိဳးမရွိေတာ့ဘဲ ဥပေဒေဟာင္းအရ ခြင့္ျပဳထား တဲ႔ လုပ္ကြက္ေတြအေနနဲ႔လည္း သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက ဆက္လက္တူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိေတာ့မွာ မဟုတ္တဲ႔အတြက္ အလတ္စား တူးဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္အေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ျပန္လည္ေလ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ လံုးခင္းနဲ႔ ဖားကန္႔ေဒသမွာရွိတဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းတူေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို ဇူလုိင္ ၁ ရက္ ကေန စက္တင္ဘာ ၃၀ အထိ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၁၃ ရက္မွာ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒအရ အလတ္စားလုပ္ကြက္ကို ၅ ဧက၊ အေသးစားလုပ္ကြက္ ကို ၃ ဧကနဲ႔ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကြက္ ၁ ဧက အျဖစ္ သက္မွတ္ထားၿပီး ထုတ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းကိုလည္း ၃ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ ၁ ႏွစ္ဆိုၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ နည္းဥပေဒကိုလည္း အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး႒ာနက ေရးဆြဲေနပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသမွာ ေရမေဆးေက်ာက္သမားေတြနဲ႔ တပိုင္တႏိုင္ ေက်ာက္ရွာေဖြသူေတြဟာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ တူးေဖာ္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြက စြန္႔ပစ္တဲ့ ေျမစာပံုေတြမွာ ေက်ာက္မ်က္ရွာေဖြၾကရာကေန ေျမၿပိဳက်ၿပီး မၾကာခဏေသဆံုးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB (ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *