အာဏာျပန္ရခဲ႔ရင္ မယ္ေခြ ၏ “ လက္ေဆာင္ ” ကဗ်ာကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ထည့္သြင္းေပးမည္ဟု ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဦးသန္းေဌးေျပာဆို

Posted on

ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးကလက္ေဆာင္ကဗ်ာကုိ လူတဦးတေယာက္ရဲ႕စိတ္ကူးနဲ႔ တင္ျပမႈကုိလြယ္လြယ္ကူကူ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကေန ဖ်က္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္အစုိးရအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရမယ္႔ အခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာဆုိပါတယ္ ။

ဥကၠ႒က ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမဳိ႕နယ္တြင္ က်င္းပတဲ့ေလေဘးသင့္ျပည္သူေတြကုိ ေထာက္ပံ့တဲ့ အခမ္းအနားအၿပီးမွာ ယခုလိုေျပာၾကားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔အေနနဲ႔ အာဏာရျပန္ခ်ရခဲ႔ပါရင္ အ႒မတန္း ျမန္မာစာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကေနဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ မယ္ေခြရဲ႕ လက္ေဆာင္ကဗ်ာ ကို ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းေပးမယ္ဟု ကတိေပး ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ျပန္ၿပီး ျပင္ျခင္းမျပင္ျခင္းသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းအရာသာ ျဖစ္ေတာ့တယ္။ သူတုိ႔ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္တုိ႔ ကာလက်ရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းေပးမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္လုိ႔ ကတိေပးပါတယ္ဗ်ာ”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *