သိပီးသူတိုင္း အကုသိုလ္အလုပ္ေတြ ကို ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္သြားရမယ့္ ဝဋ္ေၾကြး ၁၉ ခ်က္ အေၾကာင္း(ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ဖတ္သင့္တဲ့ ဗဟုသုတေလးပါ)

ဒီ ဝဋ္ေၾကြး ၁၉ ခ်က္အေၾကာင္းကို သိထားတဲ့သူေတြတိုင္း အကုသိုလ္အလုပ္ကို ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္သြား ပါလိမ့္မယ္..။ ဝဋ္ေၾကြး ၁၉ ခ်က္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစ႐ာမ်ားကို….(ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ဖတ္သင့္တဲ့ ဗဟုသုတေလးပါ)

၁. ဒီဘဝမွာ လက္ဝတ္႐တနာမ်ား နွင့္ အဝတ္ေကာင္းမ်ားဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္းဟာ အ႐င္ဘဝက သင္ဟာ သံဃာ​ေတာ္​မ်ားအား သကၤန္းကပ္လႈဳ ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂. ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေန႐ပါသလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဆြမ္းလွဴ ျခင္း၊ မ႐ွိဆင္း႐ဲသားေတြကို ေပးကမ္းလႈဒါန္းျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၃. ဘာျဖစ္လို႔ ဒီဘဝမွာ ဆင္း႐ဲျပီး အဝတ္ေကာင္းေတြ မဝတ္နိုင္႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ႏွေျမာတြန္႔တိုျခင္း၊မစ ၦရိယ စိတ္မ်ား၍ ေပးကမ္းျခင္​း လွဴ ဒါန္းမႈမ႐ွိျခင္း၊ အလွဴ မလုပ္ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၄. ဒီဘဝမွာ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ႄကီး ျခံႄကီးမ်ားနွင့္ ေနနိုင္ျခင္းဟာအ႐င္ဘဝက ဒါနေကာင္းမႈအစုစုႏွင့္ ​ေပးသင္​့​ေပးထိုက္​တဲ့​ေနရာ​ေတြမွာ အကူအညီ ဆန္စသည္​့ ပစၥည္​းဝတၳဳ အလႈေပးျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၅. ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျပီး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ပိုင္ဆိုင္ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက သူ​ေတာ္​​ေကာင္​းမ်ား​ေနထိုင္​ရာ အ​ေဆာက္အဦးေဆာက္ဖို႔ ေငြလႈဒါန္းျခင္း၊ပစၥည္းေလးပါးလွဴ ဒါန္းျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၆. ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ သင္ဟာ လွပေက်ာ့ေမာ့ေန႐ပါသလဲဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ သင္ဟာ ဘုရားေရႊသကၤန္းကပ္ျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားကိုသကၤန္းလွဴ ဒါန္းဆပ္ကပ္ျခင္း၊ မ႐ွိတဲ့သူေတြကိုအဝတ္ေပးလွဴ ျခင္း ၊ ဘု႐ားပန္းကပ္လႈျခင္းစသည္တို႔ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၇. ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ ပညာ႐ည္ျမင့္မားေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ ဘု႐ားတ႐ားမ်ားနွင့္ေပ်ာ္ေမြ ့ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ ဆီမီးလွဴ ဒါန္း၊ပညာဥာဏ္အလင္းေရာင္ေပးလွဴ ျခင္း၊ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

၈. ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ သင္က ခ်စ္ခင္သူေပါမ်ားျပီး သူငယ္ခ်င္းအေႁခြအရံမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုေန႐ပါသလဲဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖင့္သာ ကူညီခ့ဲျခင္း၊သူတစ္ပါး ခ် စ္ျခင္းကိုမခဲြခဲ့ျခင္း၊သင့္ျမတ္ေအာင္ေျပာဆိုေပးျခင္းတို႔ ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၉. ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ မိဆံုဖဆံုျဖင့္ ေန႐သလဲဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ႐ိုေသေလးစားျပီး အကူညီေပးတတ္သူနွင့္ ဘက္မလိုက္ျခင္း၊သူတစ္ပါးအသိုက္အျမံဳ ကိုမဖ်က္စီးခဲ့ျခင္းတို႔ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၀. ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ မိဘမ့ဲကေလးျဖစ္ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဌက္ပစ္ ၊ ငါးမ်ွား ၊တိ႐ိစာၦန္ေတြရဲ့အသိုက္အျမံဳမ်ားကို ျဖိဳ ခ် ဖ်က္စီးခဲ့ ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၁. ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ သက္႐ွည္က်န္းမာေန႐သလဲဆိုေတာ့ သူတစ္​ပါးအသက္​ကို မသတ္​ျခင္​း အ႐င္ဘဝမွာ ဌက္လႊတ္၊ ငါးလႊတ္၊ႏြား စသည့္ သက္႐ွိသတၱဝါေလးေတြကို လႊတ္ေပးျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၂. ဘာေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ အသက္တို႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝကသူတစ္ပါး အသက္၊တိ႐ိစာၦန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္​ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၃. ဒီဘဝမွာ ဘာလို႔ သူတစ္ပါး႐့ဲ အခိုင္းေစအျဖစ္ေန႐ပါသလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝမွာ မ႐ွိဆင္း႐ဲသားမ်ားကိုႏွိမ္ထားခဲ့ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၄. ဘာ့ေႄကာင့္ သင့္မ်က္လံုးက ဒီဘဝမွာ လွပေန႐သလဲဆိုေတာ့အ႐င္ဘဝက ဘု႐ားမွာ ဆီမီးပူေဇာ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၅. ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ အသိပညာမ့ဲ ၊ နားမႄကား သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္႐ပါသလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝက ​ေက်းဇူးရွင္​ မိဘေ႐ွ႕တြင္ ႄကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၆. အဘယ့္ေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ အဆိပ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေသ႐သလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝက စမ္းေ႐ ၊ ေသာက္သံုးေ႐မ်ားကို အဆိပ္ခတ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၇. ဘာေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ ဆြဲႄကိဳးခ်ျပီး ေသဆံုး႐ပါသလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝကသက္႐ွိလူ၊ တိ႐ိစာၦန္မ်ားကို ထိုနည္းက့ဲသို႔ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၈. အကယ္၍ ဒီဘဝမွာသူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္ညႇင္းဆဲတဲ့သူသည္၊ေနာင္ဘဝမွာတူေသာအက် ိဳ း ကိုယ့္ကိုတစ္ခါ အသတ္ခံရလိမ့္မည္။ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးနိုင္တ့ဲ သံသ႐ာဆက္ကြင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။သံသရာလည္ ေနမည္။

၁၉. ဒီဘဝမွာ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔လည္း ဒီသံသ႐ာအေႄကာင္းေတြ၊တရားအေၾကာင္းေတြ ဆက္ျပီးေျပာျပသြားနိုင္မယ္ ဆို႐င္ ေနာက္ဘဝမွာ ေကာင္းေႄကာင္းနဲ႔ လူေတြရဲ႕ ႐ိုေသေလးစားျခင္းကို ခံ႐ပါလိမ့္မယ္။ (မူရင္းေရးသားသူအား credit ေပးပါသည္။)

Unicode

ဒီ ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက်အကြောင်းကို သိထားတဲ့သူတွေတိုင်း အကုသိုလ်အလုပ်ကို တော်တော်ကြောက်သွား ပါလိမ့်မယ်..။ ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက် အကြောင်း သိကောင်းစရာများကို….(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ဖတ်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ)

၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ သံဃာတော်များအား သင်္ကန်းကပ်လှုု ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဆွမ်းလှူ ခြင်း၊ မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက နှမြောတွန့်တိုခြင်း၊မစ ္ဆရိယ စိတ်များ၍ ပေးကမ်းခြင်း လှူ ဒါန်းမှုမရှိခြင်း၊ အလှူ မလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၄. ဒီဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကြီး ခြံကြီးများနှင့် နေနိုင်ခြင်းဟာအရင်ဘဝက ဒါနကောင်းမှုအစုစုနှင့် ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီ ဆန်စသည့် ပစ္စည်းဝတ္ထု အလှုပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက သူတော်ကောင်းများနေထိုင်ရာ အဆောက်အဦးဆောက်ဖို့ ငွေလှုဒါန်းခြင်း၊ပစ္စည်းလေးပါးလှူ ဒါန်းခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၆. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သင်ဟာ လှပကျော့မော့နေရပါသလဲဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာ သင်ဟာ ဘုရားရွှေသင်္ကန်းကပ်ခြင်း၊ သံဃာတော်များကိုသင်္ကန်းလှူ ဒါန်းဆပ်ကပ်ခြင်း၊ မရှိတဲ့သူတွေကိုအဝတ်ပေးလှူ ခြင်း ၊ ဘုရားပန်းကပ်လှုခြင်းစသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၇. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ ပညာရည်မြင့်မားနေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝမှာ ဘုရားတရားများနှင့်ပျော်မွေ့နေသူလည်း ဖြစ်သည်။ ဆီမီးလှူ ဒါန်း၊ပညာဉာဏ်အလင်းရောင်ပေးလှူ ခြင်း၊ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

၈. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သင်က ချစ်ခင်သူပေါများပြီး သူငယ်ချင်းအခြွေအရံများနှင့် ပြည့်စုံနေရပါသလဲဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာ ကောင်းကျိုးများဖြင့်သာ ကူညီခဲ့ခြင်း၊သူတစ်ပါး ချ စ်ခြင်းကိုမခွဲခဲ့ခြင်း၊သင့်မြတ်အောင်ပြောဆိုပေးခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၉. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ မိဆုံဖဆုံဖြင့် နေရသလဲဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာရိုသေလေးစားပြီး အကူညီပေးတတ်သူနှင့် ဘက်မလိုက်ခြင်း၊သူတစ်ပါးအသိုက်အမြုံ ကိုမဖျက်စီးခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၀. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ မိဘမဲ့ကလေးဖြစ်နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဌက်ပစ် ၊ ငါးမျှား ၊တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသိုက်အမြုံများကို ဖြို ချ ဖျက်စီးခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၁. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သက်ရှည်ကျန်းမာနေရသလဲဆိုတော့ သူတစ်ပါးအသက်ကို မသတ်ခြင်း အရင်ဘဝမှာ ဌက်လွှတ်၊ ငါးလွှတ်၊နွား စသည့် သက်ရှိသတ္တဝါလေးတွေကို လွှတ်ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၂. ဘာကြောင့် ဒီဘဝမှာ အသက်တိုရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝကသူတစ်ပါး အသက်၊တိရိစ္ဆာန်များကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၃. ဒီဘဝမှာ ဘာလို့ သူတစ်ပါးရဲ့ အခိုင်းစေအဖြစ်နေရပါသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝမှာ မရှိဆင်းရဲသားများကိုနှိမ်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၄. ဘာ့ကြောင့် သင့်မျက်လုံးက ဒီဘဝမှာ လှပနေရသလဲဆိုတော့အရင်ဘဝက ဘုရားမှာ ဆီမီးပူဇော်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အသိပညာမဲ့ ၊ နားမကြား သူတစ်ယောက် ဖြစ်ရပါသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝက ကျေးဇူးရှင် မိဘရှေ့တွင် ကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၆. အဘယ့်ကြောင့် ဒီဘဝမှာ အဆိပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သေရသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝက စမ်းရေ ၊ သောက်သုံးရေများကို အဆိပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၇. ဘာကြောင့် ဒီဘဝမှာ ဆွဲကြိုးချပြီး သေဆုံးရပါသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝကသက်ရှိလူ၊ တိရိစ္ဆာန်များကို ထိုနည်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၈. အကယ်၍ ဒီဘဝမှာသူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတဲ့သူသည်၊နောင်ဘဝမှာတူသောအကျ ို း ကိုယ့်ကိုတစ်ခါ အသတ်ခံရလိမ့်မည်။ ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တဲ့ သံသရာဆက်ကွင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။သံသရာလည် နေမည်။

၁၉. ဒီဘဝမှာ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်း ဒီသံသရာအကြောင်းတွေ၊တရားအကြောင်းတွေ ဆက်ပြီးပြောပြသွားနိုင်မယ် ဆိုရင် နောက်ဘဝမှာ ကောင်းကြောင်းနဲ့ လူတွေရဲ့ ရိုသေလေးစားခြင်းကို ခံရပါလိမ့်မယ်။ (မူရင်းရေးသားသူအား credit ပေးပါသည်။)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *