သစ္ေတာမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံ(သုိ႔) အုိက္စလန္ကၽြန္းႏုိင္ငံ

Posted on

သစ္ေတာမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံ(သုိ႔) အုိက္စလန္ကၽြန္းႏုိင္ငံ

အိုက္စလန္ ကၽြန္း နိင္ငံ သည္ ေၿမာက္အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာထဲ တြင္ တည္ရွိၿပီး Greenland ကၽြန္း ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ နိင္ငံအၾကားတြင္ တည္ရွိသည့္ ဥေရာပနိင္ငံ တနိင္ငံၿဖစ္ သည္ ။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သန္း ၆၀ – ခန္ ့အခ်ိန္ က မီးေတာင္ေပါက္ကြဲရာမွၿဖစ္ေပါ ္လာ ခဲ့ သည့္ ကၽြန္းၿဖစ္သည္ ဟု ဘူမီပညာရွင္ မ်ား မွ ဆို သည္ ။

ငလွ်င္မၾကာခဏ လွဳပ္ခတ္တတ္ၿပီး ယေန ့အခ်ိန္အထိသက္ရွိမီးေတာင္ ၁၀၀ – ေက်ာ္ခန္ ့ရွိကာ အနဲဆံုး မီးေတာင္ ၂၅ – ေတာင္ခန္ ့သည္ ေပါက္ကြဲခဲ့ဘူးသည္ ဟုဆိုသည္ ။ မီးေတာင္ဧရိယာအနီးတြင္ ရႊံ ့မီးေတာင္မ်ား ၊ ေရပူစမ္းမ်ား မ်ားလဲ အမ်ားအၿပားေတြ ့ရွိနိင္သည္ ။

နိင္ငံသမိုင္း၏ အဆိုးဆံုးမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲမွဳမွာ ၁၇၈၃ – ခုႏွစ္အခ်ိန္က ၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က လူေပါင္း ၉၀၀၀ – ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္ ဟု မွတ္တမ္းမ်ားမွ ဆိုသည္ ။ နိင္ငံဧ၇ိယာစတုရန္းမိုင္ ၃၉၈၀၀ – ရွိၿပီး ၊ ကၽြန္းနိင္ငံၿဖစ္သၿဖင့္ ကမ္းရိုးတမ္းအရွည္ မိုင္ ၃၁၀၀ – ခန္ ့ ရွိသည္ ။

အိုက္စလန္ေၿမာက္ဖက္ေဒသသည္ အာတိတ္စက္၀ိုင္းထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ္လဲ အလြန္ေအးၿမၿခင္းမရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာေၿမာက္အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ ေရေႏြး စီးေၾကာင္းသည္ အိုက္စလန္း ကမ္းေၿခအနီး စီးဆင္းေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္ ။ ကမ္းေၿခတေလွ်ာက္တႏွစ္ပါတ္လံုး
ေရလမ္းခရီး အသံုးၿပဳနိင္ၿပီး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ နိင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးၿဖစ္သည္ ။

ေသးငယ္သည့္ေရကန္ငယ္မ်ား ၊ ေရတံခြန္မ်ား ၊ စီးဆင္းေနသည့္ ၿမစ္မ်ားစြာရွိေသာ္လဲ ၿမစ္မ်ားမွာ ေရလမ္းခရီးအတြက္အသံုးၿပဳ၍ မရရွိေပ ။ ကုန္းေၿမဧ၇ိယာ၏ ၁၅% သည္ ဆီးႏွင္းမ်ား ၊ Glaciers မ်ားႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းေနကာ ျမက္ပင္မ်ား ၊ ခ်ံဳ ႏြယ္မ်ားသာရွင္သန္ ေပါက္ေရာက္နိင္သည္ ။

လူဦးေရ ၃-သိန္းေက်ာ္သာရွိၿပီး အမ်ားစု ၉၀% မွာ ပရိုတက္စတစ္ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္မ်ားၿဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ငလွ်င္လွဳပ္ခတ္မွဳ မ်ား ႏွင့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳဒါဏ္ကို ခံစားရသၿဖင့္ လူဦးေရနဲပါးသည့္ နိင္ငံၿဖစ္သည္ ။ အိုက္စလန္နိင္ငံသည္ ကမ ၻာေပါ ္တြင္လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း ရွိသည့္နိင္ငံၿဖစ္ကာ အမ်ားစု ၉၃% ခန္ ့သည္ ၿမိဳ ့ရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္ ။

အိုက္စလန္နိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမွဳသည္ ေအဒီ ၉ – ရာစုအခ်ိန္က ေနာ္ေ၀ေဒသမွ အေၿခခ်ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ Viking လူမ်ိဳး မ်ားမွစတင္ခဲ့သည္ ။ အိုက္စလန္နိင္ငံသားမ်ား ေၿပာဆိုၾကသည့္ Icelandic ဘာသာစကားသည္လဲ Viking ဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည့္
ဘာသာစကားၿဖစ္သည္ ။

အိုက္စလန္ နိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္သည့္ ကမ ၻာ့ေရွးအက်ဆံုး လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁၀၀၀ – ေက်ာ္ အခ်ိန္ ကတည္းက တည္ရွိခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ ။ အိုက္စလန္နိင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္သည္ တကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ လူတိုင္းအခမဲ့ ပညာေရး စနစ္ၿဖစ္သည္ ။

လူဦးေရနဲပါးၿပီးသယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သၿဖင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္း ၿမင့္မားသည့္ နိင္ငံထဲတြင္ပါ၀င္သည္ ။ နိင္ငံ၏ၿမိဳ ့ေတာ္မွာ Reykjavík ၿဖစ္ၿပီး အဓိကပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ ့လဲၿဖစ္သည္ ။

နိင္ငံ၏ Official name မွာ Republic of Iceland ၿဖစ္သည္။

သမိုင္း

ဤေဒသသို ့ေအဒီ ၈- ရာစုမတိုင္မွီက အိုင္းရစ္ လူမ်ိဳးသာသနာၿပဳမ်ား ပထမဆံုး ေရာက္ဘူးခဲ့ေသာ္လည္း အေၿခခ်ေနထိုင္ၿခင္းမရွိခဲ့ေပ ။ ေအဒီ ၈ရ၀ – ခုႏွစ္အခ်ိန္ေရာက္မွ ဤေဒသသို ့ပထမဆံုးအေၿခခ် ေနထိုင္ရန္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ သူမ်ားမွာေနာ္ေ၀ေဒသမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ Viking လူမ်ိဳးမ်ား ၿဖစ္သည္ ။

အိုင္စလန္ေဒသတြင္ အေၿခခ်ေနထိုင္သည့္ Viking လူမ်ိဳးမ်ားသည္ပင္လွ်င္အနီးရွိ Greenland ေဒသသို ႔ ေအဒီ ၁၁ -ရာစု အခ်ိန္ကအေၿခခ်ရန္ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ။ ေအဒီ ၁၃၈၀ – အခ်ိန္ခန္ ့၌ ေနာ္ေ၀ေဒသသည္ ဒိန္းမတ္ဘုရင္၏ လက္ေအာက္သို ့က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အိုင္စလန္ေဒသသည္ ဒိန္းမတ္လက္ေအာက္ခံ ၿဖစ္လာခဲ့သည္ ။

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ဤေဒသ၏ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ခရစ္ယန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္ ။ ေအဒီ ၁၉၀၈ – ခုႏွစ္တြင္ ဒိန္းမတ္မွ အိုက္စလန္ေဒသအားကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအၿဖစ္ ၿပဌာန္းေပးခဲ့သည္ ။ ဒုတိယကမ ၻာစစ္အတြင္း ဒိန္းမတ္သည္ ဂ်ာမဏီလက္ေအာက္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အိုက္စလန္သည္ ဒိန္းမတ္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ ၿဖတ္ခဲ့သည္ ။

၁၉၄၁ – အခ်ိန္က ၿဗိတိသွ် ႏွင့္ အေမရိကန္တို ့မွ အိုက္စလန္အား သူတို ့၏ အေစာင့္ေရွာက္ခံ ေဒသအၿဖစ္သိမ္းသြင္းခဲ့ၾကသည္ ။ သို ့ေသာ္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၅၁ – ခုႏွစ္တြင္ ေနတိုးအဖြဲ ့၀င္အၿဖစ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ့ဇံု အၿဖစ္ ေၾကၿငာခဲ့သည္ ။ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ အိုက္စလန္နိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုးသည့္ ေနတိုးအဖြဲ ့၀င္ ဥေရာပနိင္ငံ တနိင္ငံၿဖစ္သည္ ။

အိုင္စလန္ နိင္ငံ ၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္-

Land-Carving Glaciers

မီးေတာင္မ်ား ၊ Glacier မ်ားသည္ အိုက္စလန္နိင္ငံ၏ သဘာ၀ ပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္သည္ ။ နိင္ငံဧရိယာ၏ ၃ ပံု ၂ ပံုမွာ ၿမက္ပင္ ၊ ခ်ံဳ ႏြယ္မ်ား ၊ စိုက္ခင္းမ်ားၿဖစ္သည္ ။ ပံုမွာ ေရခဲၿမစ္မ်ား ၊ glacier မ်ားစီးဆင္းမွဳေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပါ ္လာေသာ ၿပတ္ေရႊ ့ေၾကာင္းမ်ား ၿဖစ္ေပါ ္ေနသည့္ ေတာင္ကုန္းအလွ ၿဖစ္သည္ ။

Parliament of Iceland

အိုက္စလန္ ဘာသာစကားအရ Althing ဆိုသည္မွာ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းၿဖစ္သည္ ။ အိုက္စလန္ပါလီမန္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁၀၀၀ – ေက်ာ္ အခ်ိန္မွစတင္တည္ရွိခဲ့ၿပီး ကမ ၻာ့ ေရွးအက်ဆံုးပါလီမန္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္ ။ အိုက္စတန္နိင္ငံ ၏ၿမိဳ ့ေတာ္ Reykjavík ရွိပါလီမန္သည္ Althing အစ ၿဖစ္သည္ ။ ပံုပါ အေဆာက္အဦးကို ေအဒီ ၁၈၈၁ – ခုႏွစ္အခ်ိန္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

Thermal Region

အိုက္စလန္နိင္ငံတြင္ သက္ရွိမီးေတာင္ အမ်ားအၿပားရွိၿပီး ၊ ရႊံ ့မီးေတာင္ ႏွင့္ေရပူစမ္းမ်ား လဲမ်ားစြာရွိသည္ ။ ပံုမွာ ေရကန္ငယ္တခု မွေရမ်ား ဆူပြက္ေနပံုၿဖစ္သည္ ။

Power from the Earth

သဘာ၀ အေလွ်ာက္ရရွိသည့္ ေရေႏြးေငြ ့မွ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံု တရံုျဖစ္သည္ ။ ထိုစက္ရံု သည္ၿမိဳ ့ေတာ္ Reykjavík အနီးတြင္တည္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားသို ့ အပူစြမ္းအင္ပို ့လႊတ္ေပးသည္ ။

Reykjavík

အိုက္စလန္နိင္ငံ၏ၿမိဳ ့ေတာ္ႏွင့္ အၾကီးဆံုးၿမိဳ ့ၿဖစ္သည့္ Reykjavík ၿမိဳ ့မွေရာင္စံုအိမ္ မ်ား၏ အလွၿဖစ္သည္ ။ နိင္ငံ၏ ပို ့ကုန္မ်ားကိုတင္ပို ့ရာအဓိက ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ ့လဲၿဖစ္သည္ ။

Volcanic Island of Surtsey

၁၉၆၃ – ႏို၀င္ဘာလ အခ်ိန္က အိုက္စလန္ နိင္ငံေတာင္ဖက္ေဒသ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာထဲရွိ မီးေတာင္မွေလွ်ာ္ရည္မ်ား ႏွစ္လ အၾကာမွဳတ္ထုတ္ၿပီး ၿဖစ္ေပါ ္လာသည့္ကၽြန္းၿဖစ္သည္ ။ ထိုကၽြန္းကို Surtsey ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ဒ႑ာရီဆန္သည့္ မီးနတ္ဘုရားဟုဆိုလိုသည္။

Credit – ကေညာမူဖုိး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *