ဆရာဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း (၁၅.၅.၂၀၁၉ မွ ၂၁.၅.၂၀၁၉ ထိ)

Posted on

ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ ၏ ပညာခြင္ အတိုင္း မိတ္ေဆြ တို႔ ခ်ိန္ဆ ႏိုင္ ရန္ ေဟာၾကား ထား တဲ့ ဆရာဇင္ေယာ္နီ ၏ ၂၀၁၉ ( ေမလ ၁၅ ရက္ ကေန ေမလ ၂၁ ရက္ ) ထိ တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း ေလး ပါ။

မိတ္ေဆြအားလုံး တို႔ရဲ႕ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ ၃ ခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္ မူႏိုင္ၾက ပါေစ ေသာ္…

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

အဂၤါ သားသမီးမ်ား

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

စေန သားသမီးမ်ား

ေလးစားစြာျဖင့္
Sir Zin Yaw Ni
Credit – မေနာမယဂ်ာနယ္ (Manawmaya Journal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *