က်ိဳက္္ထိုၿမိဳ႕ ျမန္္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္္ ေငြတိုက္္ ေသာ့ကိုင္္ က ေငြတိုက္္ ထဲ မွ သိန္း ( ၄၀၀၀ ) အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္္မႈျဖစ္္ပြား

Posted on

က်ိဳက္္ ထိုၿမိဳ႕ ၊ ေတာင္္သူစု ရပ္္ ကြက္္ ရွိ ျမန္္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္္ ေငြတိုက္္ ထဲ မွ က်ပ္္သိန္း ၄ ေထာင္္ ကို ေငြတိုက္္ ေသာ့ကိုင္္ က အလြဲ သုံစားျပဳလုပ္္ မႈ ေမ ( ၁၄ ) ရက္္က ျဖစ္္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္္သည္္။

ျဖစ္္စဥ္္မွာ ေမ (၁၄) ရက္္ နံနက္္၈နာရီခြဲ၌ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ေငြတိုက္မွ ေငြထုတ္ယူရန္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေငြတိုက္ေသာ့ကိုင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေက်ာ္မိုးဝင္းမွာ ေရာက္မလာသျဖင့္ ဘဏ္မွတာဝန္ရွိသူတို႔က ၎၏ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

သြားေရာက္ေခၚေဆာင္စဥ္ ၎အားေနအိမ္၌မေတြ႕ရွိဘဲ အိပ္ခန္းအတြင္းရွိ အိပ္ယာေပၚမွ ေငြတိုက္ေသာ့အား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ မသကၤာသျဖင့္ ဘဏ္ေငြတိုက္အား ဖြင့္၍စစ္ေဆးရာ ေငြက်ပ္ ၄၀ဝ၀ သိန္း ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရ၍ အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေန႔ ည၇နာရီခြဲတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ခရိုင္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚရွင္ျမင့္ေထြး(၄၀)ႏွစ္က က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္တိုင္တန္းခဲ့ၿပီး က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕မရဲစခန္းက(ပ)၂၃၅၁/ ၂၀၁၉၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၀၉(ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအား ယုံၾကည္အပ္ႏွံေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ)ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(က်ိဳက္ထို)မွ ေငြကိုင္(၃) ေက်ာ္မိုးဝင္း(၄၄)ႏွစ္အား အမႈဖြင့္စုံစမ္းလ်က္ရွိသည္။

credit:The Myanmar Time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *