ဘုရားေသာက္ေတာ္ေရ ကပ္လႉပူေဇာ္ရာမွာ သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ျပဳလုပ္ၿပီး ကပ္ေပမယ့္ လြဲမွားေနတဲ့ အလြဲေလးေတြ

ဘုရားရွ င္ကို ေသာက္ေ တာ္ေရကပ္ရာမွာ သန႔္ရွင္းသပ္ ရပ္စြာ ျပဳလုပ္ၿပီးကပ္တတ္ေ ပမယ့္အလြဲေလးမ်ား ရွိေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ား။ ဗုဒၶဘာသာဝ င္မ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ကို ဆြမ္းက ပ္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ ေသာက္ေတာ္ေရကပ္တဲ့ အခါေတြမွာ သာမန္အားျဖင့္ သန႔္ရွင္းသပ္ရ ပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ကပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ရဟန္းသံ ဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္တဲ့ အခါလည္း အတတ္နိုင္ဆုံး ေကာင္းမြန္သ န႔္ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးကပ္တတ္ၾကပါတယ္။

ဘုရားေသာက္ေတာ္ေရ ကပ္လႉပူေဇာ္ရာမွာ လြဲမွားေနတဲ့ အလြဲေလးေတြ

ဒါေပမဲ့ အဓိက အေရးႀကီးတာမျပဳလုပ္ နိုင္ၾကဘူးျဖ စ္ေနတယ္။ အဲဒါဘာလ ည္းဆိုေတာ့ ဘုရားရွင္ကိုပဲ ကပ္ကပ္ ရဟန္းသံ ဃာေတာ္ကိုပဲ ကပ္ကပ္ ေသာက္ေတာ္ေရကို ေရစစ္နဲ႕စစ္ၿပီး ကပ္ ဖို႔ပါပဲ။ (အခုေခတ္ေရ သန႔္ဆိုေပမယ့္၂၀ liter ဘူးထဲက ေရက PH 7 ေရသန႔္ လုံးဝမေရာက္ေ သးတဲ့ ေရသန႔္တံဆိ ပ္ေတြအမ်ား ႀကီးပါ)။ ဝိနည္းေတာ္မွာ ေရစစ္နဲ႕ စစ္ၿပီး မကပ္ဘူးဆိုရင္ ေသာက္သုံးသူ ရဟန္းေ တာ္မ်ားဟာ အာပတ္သင့္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ဖို႔ ဂႏၲာရခရီးကို ျဖတ္လာတဲ့ ရဟန္းႏွစ္ပါးဟာ ေရကန္တစ္ခု ကိုေတြ႕လို႔ တစ္ပါးကေ သာက္ေပမဲ့ တစ္ပါးက ေရစစ္မပါ တဲ့အတြက္ မေသာက္ပဲေန ခဲ့လို႔ေရငတ္ၿပီးပ်ံလြန္ေ တာ္မူသြားတယ္။

အဲဒီအေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္ဆီေရာ က္လို႔ေလွ်ာက္ တင္တဲ့အခါ ဘုရားရွင္က ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ကို ဒါမွ ငါ့သားေတာ္ႀကီး ဆိုၿပီး ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဝိနည္းဆိုတာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ရဲ႕ အသက္ပါပဲ ဘုရားရွင္ အၿမဲတမ္း ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ အလႉဒါန ကိုအေကာင္း ဆုံးျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘုရားရွင္ကိုပဲ ကပ္ကပ္ ရဟန္းသံ ဃာေတာ္ကိုပဲကပ္ကပ္ ေရစစ္နဲ႕ ေရကိုစစ္ၿပီးမွ ကပ္ၾကပါလို႔ နိဗၺါန္အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါ တယ္။ ရဟန္းသံ ဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေရစစ္ဟာ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားေသာက္ေတာ္ေရ ကပ္လႉပူေဇာ္ရာမွာ လြဲမွားေနတဲ့ အလြဲေလးေတြ

ရဟန္းသံ ဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အိမ္သာထဲက ေရကိုသုံးတာေ တာင္ ေရစစ္နဲ႕စစ္ၿပီးမွ သုံးရပါတယ္။ ေရစစ္နဲ႕ မစစ္ရင္ အာပတ္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း လႉနိုင္ တန္းနိုင္ၾကပါတယ္။ အသက္ရွည္ေစတဲ့ အလႉ ၆ မ်ိဳးမွာေရတြင္း ေရကန္လႉ၊ မလႉနိုင္ပါက ေရစစ္လႉလို႔ ပါရွိပါတယ္။ ပရိကၡရာ ရွစ္ပါးမွာ လည္း ေရစစ္ပါ ပါတယ္။ အသက္ရွည္ေစ တဲ့အလႉျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ရဟန္းေတာ္ မ်ားႏွင့အပ္စပ္ေသာ ေရစစ္ကို လႉတမ္းျခင္းအားျဖင့္ အသက္လည္း ပိုရွည္နိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးပါတယ္။ တပည့္လိမၼာရင္ ဆရာအာပတ္ လြတ္ဆိုတာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား သေဘာေပါက္နိုင္ၾကပါေစ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *