မီးစတဖက္ ေရမုတ္တစ္ဖက္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ့ မူဝါဒ ႏွင့္ ျမန္မာ ( သို႔) ကမာၻက ေျပာေန တဲ့ ျမန္မာအေၾကာင္း

ေအေအ အပါအဝင္ ျမန္မာန္ိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ား ကို ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ က လက္နက္တပ္ဆင္ ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာက စြပ္စြဲေျပာၾကား လိုက္ သည္ ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနမႈ ကို တစ္စြန္းတစ္စ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ပုန္ကန္ေသာင္းက်န္းမႈျဖစ္ေစရန္ ေခတ္မီ လက္နက္ မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက စြပ္စြဲလိုက္ ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာထားေသာ ေအေအ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပၾကားေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၎စြပ္စြဲခ်က္ အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ က ေအေအ အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ခု တြင္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား အသုံးျပဳေနမႈႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွိ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကို မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားျဖင့္ သာဓက ထား၍ ေထာက္ျပ ခဲ့သည္ ။


မီးစတဖက္ ေရမုတ္ တစ္ဖက္ တ႐ုတ္မူဝါဒ ႏွင့္ ျမန္မာ

ထို႔အတူ တ႐ုတ္ -ျမန္မာနယ္စပ္ အနီး လႈပ္ရွားေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ၏ လက္နက္ အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ အင္စတီက်ဴ ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမင္းေဇာ္ဦး က ေျပာၾကား ထား သည္ ။

မၾကာေသးေသာ ၂၀၁၉ ႏိုဝင္ဘာ လ တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ က TNLA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ထံ မွ သိမ္းဆည္း ရမိေသာ လက္နက္မ်ား အားလုံး မွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံထုတ္ လက္နက္မ်ားျဖစ္ သည္ ။

“လက္နက္ အမ်ားစုက တ႐ုတ္လုပ္ ေတြပါ ။ လက္နက္ေတြ အားလုံးေပါင္း ရဲ႕ တန္ဖိုးက ႀကီး ပါတယ္ ။ TNLA အဖြဲ႕က ဒီလက္နက္ေတြကို တရားမဝင္ ရရွိထားတာလို႔ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကား သည္ ။


မီးစတဖက္ ေရမုတ္ တစ္ဖက္ တ႐ုတ္မူဝါဒ ႏွင့္ ျမန္မာ

TNLA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ထံမွ သိမ္းဆည္း ရမိေသာ လက္နက္မ်ား တြင္ RPG မ်ား၊ FN6 ေလယာဥ္ပစ္ မ်ား ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔ ၏ တန္းဖိုးမွာ တစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀,၀၀၀ (၁၀၆ သန္း) မွ ၉၀,၀၀၀ ၾကားတြင္ ရွိ သည္ ။

“ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ ရွိသူေတြ နဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံက ) တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားတဲ့ တ႐ုတ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြ က လည္း ဒီလက္ နက္ကိုင္ အုပ္စုေတြကို လက္နက္ေရာင္းေကာင္း ေရာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္ကေန လက္နက္ ဝယ္လို႔ရေအာင္ ခြင္ျပဳေပးထားျခင္း ပါ ” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဴ ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမင္းေဇာ္ဦးက သတင္းမီဒီယာ မ်ားကို ေျပာၾကားသည္ ။

ျမန္မာ့ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး တြင္ တ႐ုတ္ ၏ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ

၂၀၁၆-၁၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ ဘဂၤါလီ ( မူရင္းသုံး – ႐ိုဟင္ဂ်ာ ) အက်ပ္ အတည္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ကို တစ္ကမာၻလုံး က ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ အလြန္ဆိုးဝါး ျပင္းထန္သည့္ အဆိုပါ အက်ပ္အတည္း သည္ ျမန္မာ ကို စီးပြားေရး၊ သံတမန္ေရး အရ တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုေနရေစရန္ တြန္းပို႔ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကား သည္ ။

မီးစတဖက္ ေရမုတ္ တစ္ဖက္ တ႐ုတ္မူဝါဒ ႏွင့္ ျမန္မာ

“ေလ့လာသုံးသပ္သူ တခ်ိဳ႕က ဒီအေၾကာင္း (ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕ အခန္းက႑) ကို ရွင္းလင္း ေျပာေဖာ္ၾကရာမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ တုံ႔ျပန္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ အေၾကာင္း အခ်က္ေတြ ကို ရွာေဖြေဖာ္ျပၾက ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ ရဲ႕ အျမင္အရ တ႐ုတ္ရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈ ဒီဂရီအတိုင္းအတာဟာ (ျမန္မာျပည္ တြင္း) ပဋိပကၡျပင္းထန္မႈနဲ႔ အခ်ိဳးညီသလို၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က နယ္စပ္အေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈနဲ႔ လည္း အခ်ိဳးက် တယ္လို႔ ျမင္ၾက ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕အျမင့္ကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒၾကား အဆက္အစပ္ ရွိတယ္လို႔လည္း ျမင္ၾက ပါတယ္ ” ဟု အိႏၵိယ အေျခစိုက္ ORG သုေတသနအဖြဲ႕၏ အိမ္နီးခ်င္းေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာေရးအစီအစဥ္၏ အႀကီးတန္း သုေတသသီ K.Yhmoe က ဆိုသည္။

ယခုလို အခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္းမ်ိဳးတြင္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ ၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ထရီလီယံမ်ားစြာ ကုန္က်မည့္ BRI စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေတြ႕သြားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမကိုလည္း ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ ။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ အရ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ား အနီးတြင္ ရွိေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။

“ တ႐ုတ္သည္ နယ္ေျမခြဲထြက္ေရး လိုလားေသာ တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား ကို ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းအရ ေထာက္ပံ့၍ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္ ။ ထို႔အတူ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ နယ္ေျမခြဲထြက္ေရး အုပ္စုမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း တ႐ုတ္ သည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူ အခန္း က႑ကို ရယူထားသည္” ဟု အိႏၵိယ အစိုးရ၏ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးေဟာင္း G Parthasarathy က ေရးသားထား သည္။


မီးစတဖက္ ေရမုတ္ တစ္ဖက္ တ႐ုတ္မူဝါဒ ႏွင့္ ျမန္မာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲက တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းေသာ ကိုလိုနီျပဳခံရမႈ ကို ေဖာက္ထြက္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံက အိႏၵိယ အတြက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေမြးထုတ္ေနသလို တ႐ုတ္ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထိုနည္းလည္းေကာင္း ျပဳမူေနသည္ ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံနယ္စ ပ္တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အင္အား ၂၃,၀၀၀ ရွိသည့္ တ႐ုတ္ မန္ဒရင္း စကားေျပာေသာ စုစည္းညီၫြတ္ေသာၾတဳပ္မေတာ္ကို တ႐ုတ္က လက္နက္၊ ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ ဟု ေျပာၾကဆိုၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္ ။

“တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ယူနယ္ျပည္နယ္ ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား အသုံးျပဳခြင့္ေပး၍ ေထာက္ခံမႈျပဳထားသည္” ဟု အိႏၵိယအစိုးရ၏ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီးေဟာင္း G Parthasarathy က ေရးသားထား သည္ ။


မီးစတဖက္ ေရမုတ္ တစ္ဖက္ တ႐ုတ္မူဝါဒ ႏွင့္ ျမန္မာ

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဟုေခၚ ေသာ ျမန္မာအေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ တြင္လည္း လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အိႏၵိယမွ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသရွိ အာသံ လႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး အဖြဲ႕ (United Liberation Front of Assam ) ႏွင့္ Nation Socialist Council of Nagaland စသည့္အဖြဲ႕မ်ား ကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ သည္ ။

thevoicejournal

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *