သိန္း နီ ၿမိဳ႕ ထဲ ဝင္ေ ရာက္ပစ္ ခတ္မႈ႔ေၾကာင့္ အရပ္ သားအ ခ်ိဳ႕ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ

Posted on

သိ န္းနီ ၿမိဳ႕ထဲ ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္မႈ႔ေၾကာင့္ အရပ္သားအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

ယေန႔ ေအာက္ တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ ၂၅ မိနစ္ခန႔္မွ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္ခန႔္အထိ သိႏၷီၿမိဳ႕အတြင္း

လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား (၇)ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ အရပ္သားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦး ျဖစ္ပါတယ္။
၎တို႔မွာ −
(၁) စိုင္းဆိုင္လွိုင္း (၂၄ ႏွစ္)၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လက္ယာ ပုခုံးထိ

(၂) ဦးဟန္ဝင္းေအာင္ (၃၁ ႏွစ္)၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ေက်ာျပင္ထိ
(၃) မခင္နန္းစိုး (၂၉ ႏွစ္)၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ဝဲဘက္ေျပာင္ႏွင့္ ေျခသလုံးထိ

(၄) နန္းအုံစိန္ (၅၅ ႏွစ္)၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ညာဘက္ဒူးေခါင္းႏွင့္ ေျခမထိ
(၅) မသန္းသန္းႏြယ္ (၃၃ ႏွစ္) အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ဘယ္ဘက္လက္၊ တံေတာင္ဆစ္ႏွင့္ ဘယ္ေျခာက္ေထာက္ ထိ

(၆) နန္းတင့္တင့္ထြန္း (၂၅ ႏွစ္)၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ဘယ္ပုခုံး၊ ဦးေခါင္းပြန္း
(၇) ေဒၚႏြမ္းစိန္ (၄၇ ႏွစ္)၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ေပါင္ပြန္းရွထိခိုက္ဒါဏ္ရာရွိ။
ျပည္သူမ်ားေဘးကင္းၾကပါေစ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *