ကမၻာေပၚမွာ အေဝးဆံုးပစ္မွတ္(၄.၃၄၉ မိုင္) အကြာအေဝးကို ေကာင္းစြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စႏိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္ အသစ္ကို ႐ု႐ွား တီထြင္ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ႕ျပီ

႐ု႐ွားႏိုင္ငံ Lobaev Arms ကုမၸဏီရဲ႕ SVLK-14 Sumrak စႏိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္ ေတြဟာ ယခင္ကတည္းက အလြန္ေဝးကြာတဲ့ ပစ္မွတ္ကို ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း႐ွိတဲ့အတြက္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားခဲ့ ပါတယ္ ။


SVLK-14 Sumrak စႏိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္

ယခုအခါ SVLK-14 Sumrak အမ်ိဳးအစား စႏိုက္ပါ ႐ိုင္ဖယ္ ဆီးရီးစ္ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ DXL-5 ကို ဇြန္လ အေစာ ပိုင္းက စတင္ ထုတ္ျပလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ DXL-5 ဟုအမည္တပ္ ထားေသာ တီထြင္မႈသည္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု တြင္ရပ္ေနေသာ ေသနတ္သမား၏ မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းလိုင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ၍ ရန္သူ အားဖ်က္ဆီးရန္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ျဖစ္သည္ ။


SVLK-14 Sumrak စႏိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္

DXL-5 စႏိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္ ဟာ ၇ကီလိုမီတာ (၄.၃၄၉ မိုင္) အကြာအေဝးက ပစ္မွတ္ကို ေကာင္းစြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း ႐ွိတဲ့ အတြက္ ကမၻာမွာ အေဝးဆံုးက ပစ္မွတ္ကို ပစ္ခတ္ ႏိုင္စြမ္း႐ွိတဲ့ စႏိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္အသစ္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကမၻာေက်ာ္ ပြိဳင့္ဖိုက္က်ည္ဆံႏွင့္ .408 CheyTac က်ည္ဆံ size ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားပံု။

DXL-5 စႏိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္အတြက္ က်ည္ဆံကို 408 CheyTac (10.3×77 mm) အသံုးျပဳထားၿပီး ပစ္ခတ္လိုက္တဲ့ က်ည္ဆံရဲ႕ ျမန္ႏႈန္းဟာ အသံရဲ႕ ျမန္ႏႈန္း ထက္ ၅ဆမက ႐ွိတာေၾကာင့္ ဟိုက္ပါဆိုးနစ္ က်ည္ဆံလို႔ ဆ္ိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သ္ိရပါတယ္ဗ်ာ။


SVLK-14 Sumrak စႏိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္

Watch out, Russia creates new 7km-range sniper rifle

SCIENCE & TECH
JUN 30, 2020NIKOLAI LITOVKIN

It is set to be the longest-range special forces weapon in the world firing hypersonic bullets, and will serve all branches of the military.
A couple of hours by car from Moscow lies the little town of Tarusa, where a small one-storey building displays a sign reading Lobaev Arms. At first glance, it seems unremarkable, but behind its doors is a factory that manufactures some of the most powerful sniper rifles in the world.

Here, in early June 2020, production began on the world’s first sniper rifle able to hit targets at a distance of 6-7 km (the current record of 4.217 km also belongs to the Lobaev Arms company with its SVLK-14 Sumrak rifle). The development, designated DXL-5, will be the only weapon allowing operatives to destroy an enemy beyond the horizon line of a standing shooter.

The developer, Vlad Lobaev, explains that from the vantage point of a hillock or the second or third floor of an apartment building (an elevation of roughly 10 m), the field of vision is greater than 11 km. The higher the viewpoint, naturally, the farther the horizon line.

What we know about the DXL-5
The DXL-5 is an ideological and technological advancement of the SVLK-14S rifle, which was nicknamed the Sumrak (Twilight) due to its ghoulish power.

“The Sumrak is custom-made, like a Ferrari or Porsche, for connoisseurs of high-precision guns and professional shooters who compete at long range,” Yuri Sinichkin, chief engineer of Lobaev Arms, told Russia Beyond.

The Sumrak was built for .408 CheyTac cartridges (10.3×77 mm), which exit the barrel at a speed of over 900 m/s. Moreover, a new type of powder-charge ammunition is being developed for the DXL-5, which will enable the bullet to fly at five or more times the speed of sound (greater than 1,500 m/s).

မူရင္းလင့္ခ္- https://www.rbth.com/…/332377-russia-creates-7km-range-snip…

Than Lwin Ū

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *