ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ တဲ့… “ ညီညီ ညႊတ္ညႊတ္ ေနၾကပါ ” ဆိုတာ

Posted on

” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ တဲ့… “ ညီညီ ညႊတ္ညႊတ္ ေနၾကပါ ” ဆို တာ …”

“” ညီညီၫြတ္ၫြတ္ေနၾက ပါ ။ တစ္ေယာက္ နဲ႔ တေယာက္ မနာလို မျဖစ္ၾကပါနဲ ႔။ ဒီလို မညီ မၫြတ္ မနာလိုျဖစ္ၾကလို႔ ႐ွိရင္ တိုးတက္မႈ႐ွိ မွာမဟုတ္ပါဘူး။ က်မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ သူျပည္သားေတြ အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားၾက တာရန္ျဖစ္ၾကတာဟာ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေလ က်မခပ္တိုတိုပဲ ေျပာမယ္ေနာ္ မႀကိဳက္ ရင္လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး ။ အဲဒါဟာေလ…

“ အေရးပါခ်င္ၾကလို ႔”…..

အေရးပါခ်င္စရာမလိုပါဘူး ကိုယ္ဟာ လုပ္ သင့့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ေနလို႔႐ွိရင္ ကိုယ့္ မွာ တန္ဖိုး႐ွိၿပီးသားပဲ တန္ဖိုး႐ွိၿပီးသားပဲ… ဘယ္ေနရာမွာမွ ေ႐ွ႕တိုးေနဖို႔မလိုဘူး…

အခုဆိုလို႔႐ွိရင္ က်မ အေ႐ွ႕တန္းမွာထိုင္ေနတဲ့သူ ေတြကိုလည္း ဟိုးအေနာက္တန္းမွာ ထိုင္ေန တဲ့သူေတြထက္ပိုတန္ဖိုးမထားပါဘူး။ စင္ေပၚတက္ရတဲ့ သူေတြကိုလည္း စင္ေအာက္က လူေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့တန္ဖိုးမထားပါဘူး။ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ သူ႔တန္ဖိုးန႔ဲသူ႐ွိပါတယ္..

အဲဒါကိုယံုၾကပါ….အဲဒါကိုယံုၾကပါ က်မတို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မနာလိုၾကတာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေစာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ၾက တာဟာ…အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိလို႔ဘဲ….

ကိုယ့္တန္ဖိုးကို ကိုယ္ယံုၾကည္လို႔႐ွိရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မနာလို စရာအေၾကာင္းမ႐ွိပါဘူး။ကိုယ့္တန္ဖိုးကို ကိုယ္ယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ေနသြားၾကပါ ။ ကိုယ့္တန္ဖိုးကို ကိုယ္ယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ေနသြားၾကျပီ ဆိုလို႔႐ွိရင္ အခ်င္းခ်င္း တ ကယ့္ကို ညီၫြတ္မႈ ရပါလိမ့့္မယ္””

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *