ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း အတြင္း အင္းအား ၃၀ေက်ာ္ လူမိုက္အုပ္စု၀င္မ်ား က ၀င္ေရာက္ဆီးနင္း ဖ်က္ဆီး စာေမးပြဲေျဖဆိုေနၾက သည့္ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ ေအကခ်ိဳင္းလမ္း

ေဆး႐ုံနဲ ႔ေဝး လို႔ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဇနီးသည္ အတြက္ရည္စူးၿပီး ေဆး႐ုံနဲ႔နီးေအာင္(၂၂)ႏွစ္လုံးလုံး ေတာင္ကိုၿဖိဳၿပီး လမ္းေဖာက္ခဲ့သူ Dashrath Manjhi ဆို တဲ့ အမ်ိဳးသားဟာ လူအမ်ားက မျဖစ္ႏိုင္ တဲ့ အရာ ကို လုပ္ခဲ့