တစ္ပတ္စာ ၇ ရက္ သားသမီး ေဟာစာတမ္း . . 19.9.2019 မွ 25.9.2019 အ ထိ တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္း စိုးရိမ္ပူပန္ရတာေတြမ်ားေနရတတ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ မိဘေတြရဲ့က်န္းမာေရးအတြက္ ပူပန္ရတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီး တာ၀န္ႀကီးေတြယူရတာမ်ိဳးေၾကာင့္စိတ္ပင္ပန္းရတတ္

ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ သင့္ကံၾကမၼာ ( ၁၂.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၉.၂၀၁၉ ) အထိ တ နဂၤေႏြ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႀကံအစည္မ်ားအတြက္ စတင္၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွရွည္တိုး

တစ္ပတ္စာ( ၇ ) ရက္ သားသမီးေဟာစာတမ္း ( ၁၂.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၉.၂၀၁၉ အထိ ) တ န ဂၤေႏြ ဒီ ကာလ အတြင္း မိမိျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုလဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားနိုင္ ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ပတ္စာ ေဗဒင္ – နာမကၡရအထူးေဟာစာတမ္း (၉.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၅.၉.၂၀၁၉ အထိ) ဒီကာ လအတြင္း အလု ပ္၂ခု ထက္မနည္း လုပ္ေနရတတ္ပါတယ္ ။ အသင္းအဖြ႔ဲအစည္းေတြ မွာ အဖြဲ႔၀င္ထား သူဆိုရင္ေတာ့ေငြစိုက္ ထုတ္မႈရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈေတြမ်ားမည္။

“စေန သားသမီး ေတြ အတြက္ကေ တာ့ ဒီႏွစ္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ဟာ ကံအေကာင္း ဆုံး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အခ်စ္ေရး ဒီထက္ပိုေကာင္းလာေအာင္ ယၾတာ ေလးပါ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္

ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ ရဲ႕ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ မွ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ထိ) ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

(၇) ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၉ လပိုင္း) တစ္လစာ ဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား အတြက္ အလြန္ကံေကာင္း တိုးတက္ေသာ လ, တစ္လ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အိုးအိမ္

ျမန္မာ့ ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ပညာရပ္ ၏ ေငြဝင္ထီေပါက္ ကိန္းမ်ားထဲမွ ဆန္းေဗဒင္ ဆရာႀကီး ရန္ကုန္ေက်ာ္ရင္၏ ေငြဝင္ျခင္း ထီေပါက္ျခင္း နည္းအရ ယခုျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ အတြင္း (17.12.2018 မွ 17.12.2019 အတြင္း)

တနလၤာ သားသမီးမ်ား အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၉)လပိုင္း တစ္လစာ ေဟာစာတန္း 1-9-2019 ရက္ေန႕ မွ 30-9-2019 ရက္ေန႕ထိ တနလၤာ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္လစာ ေဟာစာတမ္း စီးပြားေရး အလုပ္သစ္ေျပာင္းလုပ္တာ

မိတ္ေဆြ ခုႏွစ္ေန႔ဖြား သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ( 28 )ရက္မွ စက္တင္ဘာလ( 10 )ရက္အထိ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) ႏွစ္ပါတ္စာ ေဟာကိန္း