က်န္းမာေတာ္မူႀကပါစခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၉) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ။ အ ေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလဦးသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အလယ္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိေနျပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းတ ြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚ ေနျပီး၊

က်န္းမာ ေတာ္မူ ႀကပါစ ခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊စက္တင္ဘာလ(၁၂) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသးပါ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေ

က်န္းမာေတာ္ မူႀကပါစ ခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၁) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတ ြင္ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ

မုတ္သံေလ ဆုတ္ခြာခ်ိန္တြင္ မုိးႀကဳိးႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္ မ်ား သတိထားသင့္ ( ဦးထြန္းလြင္ ) အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ သည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ က စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ဆုတ္ခြာႏုိင္ၿပီး ဆုတ္ခြာရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္

ပိုမို အားေကာင္းလာတဲ့ ေလဖိအားနည္ ရပ္ဝန္း ႏွင့္ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ( ၇ )ရက္ မိုးေလဝသအေျခအေန က်န္းမာေတာ္မူႀကပါစခင္ဗ်ာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ( ၇ ) ရက္ေန႔ အ

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၅)ခုတြင္ မုိးႀကီးၿပီး ေလျပင္းတုိက္မည့္ အႏၱရာယ္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေန( ဆရာ ဦးထြန္းလြင္ ) ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသ အမ်ားအျပား တြင္ ေနရာကြက္ မုိးႀကီးျခင္းႏွင့္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္ျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ မုိးတိမ္ ေတာင္ အႏၲရာယ္ရွိေနၿပီး တုိိင္းေဒ

က်န္း မာေတာ္မူႀကပါစ ခင္ဗ်ာ ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၄) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတ ြင္ ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနျပီး ၊ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။

ကာဂ်ီကီ မုုန္္တိုိင္္းေၾကာင္္႔ ေနာက္သံုးရက္္ အထိိ ေလျပင္းတိုိက္ ၊မိုးရြာ ၊ေရၾကီးနိုင္္ျပီး ေျမျပိဳမႈမ်ားလည္း အထူး သတိျပဳရန္္္ ” ထူးျခားမိုိးေလဝသအေျခအေနသတင္္း” (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္္တင္ဘာလ (၃)ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္) ထူးျခားမိုးေလဝသအေျခအေနသတင္္း အမွတ္စဥ္(၁၀/၂၀၁၉)

မြန္ ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ တုိ႔ အတြက္ စုိးရိမ္စရာ မုိးေလဝသ သတင္းကုိေျပာလာတဲ့ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ ၾသဂုတ္လ အစမွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွာ မုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မိုးသည္းထန္ စြာ ရြာသြန္းခဲ့ျပီး

က်န္းမာေတာ္မူႀကပါစ ခင္ဗ်ာ ။ ၃၀-၈-၂၀၁၉ / ည(၉း၂၉)နာရီ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္လ ( ၃ ၁) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ် က္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တ ြင္