ဧရာဝတီဘဏ္မွ ATM ေနရာမ်ားတြင္ တိုကင္စနစ္ လုံးဝ မျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း အသိေပး

ဧရာဝတီဘဏ္ ATM စက္မ်ားကို ေငြသားျဖည့္တ င္းကာ ေန႕အလိုက္ ရရွိနိုင္မည့္ လိပ္စာမ်ားကို Telegram ႏွင့္ Viber တို႔တြင္ ေဖာ္ျပေ ပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဧရာဝတီ ဘဏ္မွ အဆိုပါ ATM ေနရာမ်ားတြင္ တိုကင္စနစ္ (လုံးဝ) မျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း အသိေ ပးအေၾကာင္းၾကားအ ပ္ပါေၾကာင္း

လူမရွိဘဲ ေနရာဦးထားျခင္း၊ တစ္ႀကိမ္တြင္ကတ္ တစ္ကတ္ထက္ပို၍ ေငြထုတ္ယူျခင္း၊ တန္းစီျခင္းအေပၚ အက်ိဳးအျမတ္ ယူျခင္းမ်ားရွိသည္ကို ၾကားသိ ရသည့္အတြက္ ကိုယ္ခ်င္း စာနာစိတ္ျဖင့္ မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါေၾကာင္း စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေသာ အင္တာနက္လိုင္းမေ ကာင္းျခင္းတို႔ကို နာရီပိုင္းအတြင္း ျပဳျပင္စစ္ေဆးေ ရးအဖြဲ႕ငယ္မ်ားျ ဖင့္လည္း အျမန္ဆုံး လာေရာက္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း လည္းသိရပါသည္။

“ယေန႕ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေသာ ATM မ်ား ”

City Mart (PinLon) No. 2D, Shwe PinLon Complex, BaYintNaung Road, 27 Ward, North Dagon Township, Yangon Division.

MES (MICT Park) MES Building, MICT Park, Hlaing Universities’ Campus, Thamine College Street, Hlaing Township, Yangon Division.

Market Place (DhamaZedi) DhamaZedi Road, Bahan Township, Yangon Division.

BaHoSi Hospital No. 1/6, BaHoSi Housing, WarTann Road, LannMaTaw Township, Yangon Division.

LaKaBar Hospital (North Okkalapa) No. 502/504, Between MayDarWi Road and ThaDar Road, SaLone Ward, North Okkalapa Township, Yangon Division.

Orange (Tarmwe) No. 15/18, ThaMain BaYan Road, Myittar Yeik Mon Housing, Tarmwe Township, Yangon Division.

Ocean (9 Miles) Corner of Pyay Road and TawWin Road, 4 Ward, MaYanGone Township, Yangon Division.

Junction City Corner of BoGyoke AungSan Road and Shwe Dagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon Division.

KanTharYar Centre Corner of KanYeikThar Road and U Aung Myat Road, MingalarTaungNyunt Township, Yangon Division.

SeinGayHar (Hledan) No. 39/41, Hledan Road, KaMarYut Township, Yangon Division.

City Mall (St. John) No. 6, Corner of Pyay Road and MinYe KyawSwar Road, LanMaTaw Township, Yangon Division.

Asia Centre (Insein) No. 971/76, Lower Mingalardon Road, SintNgu Ward, Insein Township, Yangon Division.

ABC (HlaingMyitLann) HlaingMyitLann Street, Hlaing Township, Yangon Division.

ABC (KanLann) KanLann Street, Hlaing Township, Yangon Division.

ABC (SinYayTwin) No. 154, Yangon Insein Road, 2 Ward, KaMarYut Township, Yangon Division.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *